Gratis advokathjælp ved tvangsfjernelse

Kommunen skal tilbyde forældre og unge over 12 år gratis advokatbistand

Det fremgår af servicelovens § 72, at kommunen skal tilbyde forældre og unge over 12 år gratis advokatbistand, når

 1. der skal gennemføres en undersøgelse af barnet eller den unge på en institution eller hospital, se servicelovens § 51,
 2. barnet eller den unge skal tvangsfjernes, se servicelovens § 58,
 3. kommunen ønsker anbringelsen opretholdt udover genbehandlingsfristen, § 62,
 4. kommunen mod forældrenes vilje ønsker at barnet gennemfører en lægelig undersøgelse eller behandling, se servicelovens § 63,
 5. kommunen ønsker en videreførelse af en anbringelse som har varet mindst 3 år, se servicelovens § 68 a,
 6. Børn og Ungeudvalget skal godkende en foreløbig afgørelse truffet af formanden for Børn og Ungeudvalget, se servicelovens § 75, stk. 3,
 7. kommunen mod din vilje ønsker ændring af anbringelsessted, se servicelovens § 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58,
 8. kommunen ønsker afbrydelse af forbindelsen mellem forældre og anbragt barn/ung, se servicelovens § 71, stk. 3 og 4,
 9. kommunen ønsker indført brev og telefonkontrol, se servicelovens § 123, stk. 2,
 10. kommunen ønsker anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner, se servicelovens § 123 b, stk. 1, og
 11. kommunen ønsker at tilbageholde barnet på døgninstitution eller opholdssted, se servicelovens § 123 c.
 12. kommunen ønsker at der skal ske en flytning eller hjemgivelse af barnet/den unge fra privat familiepleje, se servicelovens § 78, stk. 4. I et sådant tilfælde har plejeforældrene også ret til gratis advokatbistand.

Du vælger selv hvilken advokat, du ønsker at bruge, og advokaten sørger selv for at få betaling fra kommunen mv. Vær opmærksom på transportomkostninger til udenbys advokater.

Du kan læse serviceloven hér.