Er du mellem 12 og 18 år?

Se om de særlige regler for 12 til 18-årige

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Ønsker kommunen at anbringe dig på et opholdssted, i en plejefamilie eller er du allerede anbragt?
 2. Børns vilkårs bisidderkops
 3. Forældre og unge over 12 år og gratis advokatbistand
 4. Har du brug for hjælp?

 

Ønsker kommunen at anbringe dig på et opholdssted, i en plejefamilie eller er du allerede anbragt?

Er du er ung mellem 12-18 år, og har du fået at vide, at kommunen ønsker at anbringe dig på et opholdssted eller i en plejefamilie? Vil dine forældre ikke give samtykke, og ønsker du heller ikke selv at blive anbragt? Måske ønsker du selv at komme væk hjemmefra, men dine forældre vil ikke tillade det?

Børn og unge mellem 12-18 år har en masse rettigheder, når de er eller skal anbringes udenfor hjemmet. Eksempelvis har de ret til egen gratis advokat, ret til gratis støtteperson, ret til at blive hørt og ret til at se deres sag (aktindsigt), ret til at klage over afgørelser om anbringelse og ændring af opholdssted, ret til lommepenge m.v. Der er forskellige regler og rettigheder afhængig af, om du er ml. 12-14 år eller 15-18 år. Din advokat vil fortælle dig meget mere om dine rettigheder.

Det kan være en rigtig god ide at få en bisidder, en voksen som er neutral, som kan støtte dig og tage med dig til møder i kommunen, opholdsted eller plejefamilie. Børns Vilkår har et gratis bisidderkorps, du kan læse mere hér.

Hvis du allerede er blevet anbragt på et opholdssted eller i en plejefamilie, kan du på webstedet boernetinget.dk chatte med andre børn og unge som også er anbragt.

Hvis du bor i nærheden af København, Aarhus, Aalborg eller Vejle, så har du også mulighed for at mødes med andre unge, som enten er anbragt eller tidligere har været anbragt. Dette kan ske på mødestedet “Baglandet”. Du kan læse om Baglandet hér.

Læs mere

 

Børns vilkårs bissderkorps

Børns Vilkår har en bisidderordning, hvor børn og unge over hele landet kan få en gratis bisidder, hvis de har det svært.

En bisidder er en uvildig voksen, som hjælper og støtter børn og unge med kontakt til kommunen, og ledsager barnet eller den unge til møder i kommunen og andre myndigheder. Det en bisidder kan hjælpe børn og unge med er at sikre, at barnets eller den unges egen historie bliver fortalt samt sikre, at barnets eller den unges rettigheder bliver respekteret.

Er du et barn eller ung som har brug for en bisidder, kan du læse mere hér.

Er du forælder til et barn eller ung, som har brug for støtte, kan du læse mere om Børns Vilkårs Bisidderkorps hér.

 

Forældre og unge over 12 år og gratis advokatbistand

Det fremgår af servicelovens § 72, at kommunen skal tilbyde forældre og unge over 12 år gratis advokatbistand, når

 1. der skal gennemføres en undersøgelse af barnet eller den unge på en institution eller hospital, se servicelovens § 51,
 2. barnet eller den unge skal tvangsfjernes, se servicelovens § 58,
 3. kommunen ønsker anbringelsen opretholdt udover genbehandlingsfristen, § 62,
 4. kommunen mod forældrenes vilje ønsker at barnet gennemfører en lægelig undersøgelse eller behandling, se servicelovens § 63,
 5. kommunen ønsker en videreførelse af en anbringelse som har varet mindst 3 år, se servicelovens § 68 a,
 6. Børn og Ungeudvalget skal godkende en foreløbig afgørelse truffet af formanden for Børn og Ungeudvalget, se servicelovens § 75, stk. 3,
 7. kommunen mod din vilje ønsker ændring af anbringelsessted, se servicelovens § 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58,
 8. kommunen ønsker afbrydelse af forbindelsen mellem forældre og anbragt barn/ung, se servicelovens § 71, stk. 3 og 4,
 9. kommunen ønsker indført brev og telefonkontrol, se servicelovens § 123, stk. 2,
 10. kommunen ønsker anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner, se servicelovens § 123 b, stk. 1, og
 11. kommunen ønsker at tilbageholde barnet på døgninstitution eller opholdssted, se servicelovens § 123 c.
 12. kommunen ønsker at der skal ske en flytning eller hjemgivelse af barnet/den unge fra privat familiepleje, se servicelovens § 78, stk. 4. I et sådant tilfælde har plejeforældrene også ret til gratis advokatbistand.

Du vælger selv hvilken advokat, du ønsker at bruge, og advokaten sørger selv for at få betaling fra kommunen mv. Vær opmærksom på transportomkostninger til udenbys advokater.

Du kan læse serviceloven hér.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen har vi dygtige advokater, som har mange års erfaring i at rådgive unge mellem 12 og 18 år. Vi rådgiver i øjenhøjde, og vi kan derfor trygt hjælpe dig videre. Kontakt os i dag til en uforpligtende og gratis samtale om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig.

 

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!