Ændring af anbringelsessted

Hvad skal du være opmærksom på

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Krav i forbindelse med ændring af anbringelsessted
  2. Krav til afgørelsesgrundlaget
  3. Klagemuligheder
  4. Gratis advokatbistand

 

Krav i forbindelse med ændring af anbringelsessted

Den 1. oktober 2015 kom der nye regler i forhold til ændring af anbringelsessted for børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Efter de nye regler skal unge over 12 år give samtykke til en flytning. Tidligere var aldersgrænsen 15 år. Forældremyndighedsindehaveren skal tillige give samtykke uanset barnets alder.

Hvis enten den unge og/eller forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker at give samtykke til flytningen. Da skal børn og unge-udvalget træffe afgørelse om ændring af anbringelsessted.

Børn og unge-udvalget skal foretage en samlet vurdering af barnets eller den unges situation.

Børn og unge-udvalget vil træffe afgørelse om at ændre anbringelsesstedet i de tilfælde, hvor børn og ungeudvalget vurderer, at barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsesstedet. Her vil der være hensyntagen til formålet med anbringelsen og barnets eller den unges behov for kontinuitet i anbringelsen. Det er således ikke et krav, at betingelserne for en anbringelse uden samtykke efter servicelovens § 58 er opfyldt.  Tidligere var dette et krav.

 

Krav til afgørelsesgrundlaget

Børn og unge-udvalgets afgørelse om ændring af anbringelsessted træffes på baggrund af en indstilling fra forvaltningen.
Indstillingen skal indeholde:

  • barnets eller den unges seneste handleplan med angivelse af blandt andet barnets eller den unges behov for at blive flyttet til et nyt anbringelsessted
  • barnets eller den unges holdning til ændring af anbringelsessted
  • en beskrivelse af, om supplerende støtte til barnet eller den unge under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted kan imødekomme barnets eller den unges behov for støtte
  • en beskrivelse af det nye anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme barnets eller den unges behov for støtte og for nære og stabile relationer til voksne
  • en udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted og
  • øvrige nødvendige oplysninger, for eksempel relevante oplysninger fra barnets daginstitution.

 

Klagemuligheder

Børn og unge-udvalgets afgørelse, kan indbringes for Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at man har fået meddelelse om afgørelsen fra børn og unge-udvalget.

 

Gratis advokatbistand

Såfremt du står i en situation, hvor du er anbragt (og over 12 år), eller har et barn der er anbragt uden for hjemmet, og du ikke er enig i flytningen. Da har du ret til gratis advokatbistand.

Det fremgår af servicelovens § 72 stk. 1, nr. 7, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om ændring af anbringelsessted.

 

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!