Tvangsfjernelse

Reglerne om tvangsfjernelse kan være en jungle – bliv klogere her

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad er tvangsfjernelse?
 2. Hvad er betingelserne for tvangsfjernelse af børn
 3. Hvem bestemmer i forhold til tvangsfjernelse af børn?
 4. Hvordan foregår tvangsfjernelse?
 5. Hvornår træder tvangsfjernelsen i kraft?
 6. Dine rettigheder

 

Hvad er tvangsfjernelse?

Hvis kommunen kræver, at dit barn anbringes udenfor hjemmet, kan det ske frivilligt eller ved tvang. Ved frivillig anbringelse giver du samtykke til, at dit barn anbringes udenfor hjemmet. Kommunen foreslår frivillig anbringelse, hvis det vurderes, at anbringelse udenfor hjemmet er den bedste måde at støtte dit barn på. Hvis ikke du ønsker at give samtykke til en frivillig anbringelse, og kommunen fortsat vurderer, at anbringelse udenfor hjemmet er nødvendigt, så kan der blive tale om en egentlig tvangsfjernelse af dit barn – dvs. en anbringelse uden dit samtykke. Formålet med en anbringelse skal være at anbringe dit barn udenfor hjemmet i en periode for til slut at kunne vende hjem til dig igen.

 

Hvad er betingelserne for tvangsfjernelse af børn?

Kommunen vil kun foretage en tvangsfjernelse, hvis det er åbenlyst, at dit barn tager alvorlig skade af at blive hos jer som forældre. Der kan være flere grunde til at kommunen træffer denne beslutning. Det kan f.eks. være:

 • Vold i hjemmet eller mod barnet direkte
 • Alkoholmisbrug
 • Andet misbrug
 • Psykisk sygdom

Tvangsfjernelse skal kun ske, hvis der er en formodning om, at problemer ikke kan løses, hvis barnet fortsat bor hjemme. Kommunen skal altid undersøge alle andre muligheder for hjælp, før de vælger at fjerne dit barn fra hjemmet.

Tvangsfjernelse er den mest indgribende foranstaltning overfor dig og dit barn. Kommunen skal derfor have afsøgt alle andre mindre indgribende foranstaltninger, inden de vælger at indstille til en tvangsfjernelse. Mindre indgribende foranstaltninger kan bl.a. være personlig støtte, terapi, forældrekompetencekurser m.m. Dette kaldes proportionalitetsprincippet.

 

Hvem bestemmer i forhold til tvangsfjernelse af børn?

Kommunens Børn- og Ungeudvalg træffer beslutninger om tvangsfjernelse. Børn- og Ungeudvalget består af:

 • 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen
 • 2 børnesagkyndige
 • En byretsdommer

Din socialrådgiver kan altså ikke endeligt beslutte, at dit barn skal tvangsfjernes, selvom det er socialrådgiveren, som laver selve indstillingen.

 

Hvordan foregår tvangsfjernelse?

For at foretage en tvangsfjernelse, skal sagen gennem gå flere stadier. Du kan læse om stadierne herunder:

 1. Først skal kommunen lave en indstilling til Børn- og Ungeudvalget, hvor der forinden udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, ifølge serviceloven § 50. Denne kan også omfatte en undersøgelse af jeres kompetencer som forældre. Undersøgelsen skal være så skånsom overfor barnet som muligt.

Kommunen skal sammen med sin indstilling vedlægge følgende:

 • Den børnefaglige-undersøgelse
 • Handleplan for anbringelsen
 • Journaludskrift
 • Samtalenotater (partshøring) fra samtaler med barnet og forældrene
 • En eventuel forældreevneundersøgelse og/eller andre psykologiske undersøgelser
 • Andre relevante bilag.

Dokumenterne skal sendes til forældrene  og deres eventuelle advokat – senest 1 uge før mødet i Børn- og Ungeudvalget

 1. Derefter kaldes I, som forældre, til møde hos Børn- og Ungeudvalget. Her vil du/I blive hørt, og I har ret til gratis advokatbistand
 2. Børn- og ungeudvalget afgør herefter, om barnet skal tvangsfjernes
 3. Vælger kommunen at tvangsfjerne dit barn, skal sagen alt efter omstændighederne genbehandles efter et eller to år. Du kan dog altid søge om at få dit barn hjem tidligere, hvis omstændighederne har ændret sig.

Genbehandlingsfristen vil, som udgangspunkt, blive fastsat til 1 år, hvis dit barn ikke har været anbragt udenfor hjemmet inden for det seneste år. Hvis barnet har været anbragt udenfor hjemmet indenfor det seneste år før den aktuelle anbringelse, vil genbehandlingsfristen som udgangspunkt blive fastsat til 2 år. Du kan læse mere i servicelovens § 62.

 

Hvornår træder tvangsfjernelsen i kraft?

Hvis Børn- og Ungeudvalget er enige i kommunens indstilling til tvangsfjernelse, skal tvangsfjernelsen ske senest et døgn efter mødet i Børn- og Ungeudvalget.

Selvom du, sammen med din advokat, klager til Ankestyrelsen over Børn- og Ungeudvalgets afgørelse, så skal dit barn stadig være anbragt udenfor hjemmet i klageperioden.

 

Dine rettigheder

Vi ser ofte, at der er fejl i sagsbehandlingen i forbindelse med tvangsfjernelse. En advokat kan hjælpe dig med at gennemgå sagen og sørge for, at eventuelle fejl fra kommunens side bliver rettet op. Advokaten skal også sørge for, at alle relevante forhold som støtter din holdning til kommunens indstilling, kommer frem under mødet i Børn- og Ungeudvalget. Det er derfor vigtigt, at du vælger en advokat som har erfaring med tvangsanbringelser, samt at du har tillid til advokaten.

Herunder kan du læse nogle af de rettigheder du har, hvis dit barn tvangsanbringes. En advokat kan hjælpe med, at disse bliver overholdt.

 • Du har ret til samvær med barnet. Dette kan både være hele weekender og ferie, eller ved overvåget/støttet samvær.
 • Både du og dit barn over 12 år har ret til at få gratis advokathjælp.
  • Husk, at du har ret til selv at vælge advokat.
 • Du har krav på aktindsigt.
 • Du har ret til en neutral støtteperson. En støtteperson er en, som assisterer dig i forhold til tvangsfjernelsen.
 • Du og dit barn har ret til at sige jeres meninger i forhold til anbringelsesstedet. Dette medtages i beslutningen, om hvor barnet skal anbringes.
 • Du kan altid søge om hjemgivelse, hvis omstændighederne har ændret sig. Sagen skal dog være færdigbehandlet, før der kan søges. Hjemgivelse er, når dit barn kommer hjem efter en anbringelse.
  • Hvis dit barn er fyldt 15 år, kan barnet også selv søge om hjemgivelse.
 • Du kan klage til Ankestyrelsen.
  • Er du stadig uenig i beslutningen, kan du herefter klage til byretten.

Vi kan hjælpe dig

Vi vil gerne hjælpe dig med at møde forberedt op til møderne med din kommune. Vi kan hjælpe dig med at se på sagsmaterialet og finde ud af, om der findes en mindre indgribende løsning. Er der sket en tvangsfjernelse, kan vi også hjælpe med, at du får mest muligt samvær med dit barn.  Kontakt os på 70 10 13 30, eller udfyld kontaktformularen for at høre mere.

 

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!