Deling af børne- og ungeydelse mellem forældre

Som tidligere beskrevet her, fremsatte den tidligere regering et lovforslag om, at forældre fremadrettet skal dele børne- og ungeydelsen.

Dette lovforslag blev vedtaget den 10. december 2020, og ændringen vil træde i kraft den 1. januar 2022.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er de gamle regler?
  2. Hvad er de nye regler?
  3. Hvis forældrene bor sammen
  4. Hvis forældrene ikke bor sammen
  5. Overdragelsesreglerne
 

Hvad er de ”gamle” regler?

Børne- og ungeydelsen (også kaldet ”børnechecken”) er en skattefri ydelse, som staten udbetaler til børnefamilier i Danmark. Størrelsen på ydelsen er bl.a. afhængig af barnets alder og forældrenes indkomst.

Indtil nu er børne- og ungeydelsen blevet udbetalt til barnets mor, hvis forældrene bor sammen.  Hvis forældrene ikke bor sammen, udbetales ydelsen til den forælder, der er bopælsforælderen, uanset hvilken samværsordning der er.

Dette bliver dog ændret pr. 1. januar 2022, således at udgangspunktet er, at forældre med fælles forældremyndighed skal dele ydelsen, hvilket er beskrevet straks nedenfor.

 

Hvad er de nye regler?

Fra den 1. januar 2022 vil udgangspunktet være, at børne- og ungeydelsen skal ligedeles mellem forældrene. Dette gælder kun, hvis der er fælles forældremyndighed. Det er uden betydning, om forældrene bor sammen eller ikke.

Hvis der derimod ikke er fælles forældremyndighed. Da vil det fortsat være den forælder, som har forældremyndigheden alene, som får udbetalt hele ydelsen.

 

Hvis forældrene bor sammen

Vil halvdelen af ydelsen således blive udbetalt til henholdsvis forældre 1 og 2 ifølge de nye regler. Denne ligedeling vil ikke kunne fraviges, hvis forældrene bor sammen.

 

Hvis forældrene ikke bor sammen

Her er udgangspunktet også, at ydelsen skal deles lige mellem forældrene. Her er dog en række undtagelser, som kan medføre, at det kun er den ene forælder, som modtager hele ydelsen. Disse undtagelser er bl.a. følgende:

  • Hvis begge forældre erklærer, at de er enige om, at det kun er den ene forælder, der skal have udbetalt børne- og ungeydelsen. Så vil man kunne fravige udgangspunktet.
  • Hvis en forælder kan dokumentere, at det ved en samværsafgørelse eller en samværsaftale er bestemt, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos denne. Hertil er barnet også bopælsregistreret hos denne, vil det være bopælsforælderen, som barnet bor hos og opholder sig mest hos, som får udbetalt hele ydelsen. Hvis en samværsordning måtte ændre sig, vil udbetalingen af børne- og ungeydelsen således også kunne ændres. Idet der så skal tages stilling til, om samværsændringen kan begrunde en ændring ift. deling / ikke-deling af ydelsen mellem forældrene.

Som det også gjaldt ved de ”gamle” regler, kan størrelsen på børne- og ungeydelsen blive sat ned. Det kan ske, hvis man har en indkomst, der overstiger topskattegrundlaget. De nye regler omkring deling af ydelsen, vil få den betydning, at en forælders ydelse kun bliver nedsat ud fra egen indkomst. Dermed vil en forælder godt kunne få udbetalt det fulde beløb af sin halvdel af ydelsen, selvom den anden forælders halvdel af ydelsen bliver nedsat pga. dennes høje indkomst.

 

Overgangsreglerne

Den nye lovændring træder i kraft den 1. januar 2022.

For de forældre der bor sammen, indebærer dette, at de vil skulle dele ydelsen fra denne dato. Dette sker helt automatisk.

Hvis forældre, der har fælles forældremyndighed, men som ikke bor sammen i perioden op til, at loven træder i kraft. Da vil ydelsen ikke automatisk blive delt mellem dem pr. 1. januar 2022. Ydelsen vil i stedet fortsætte med at blive udbetalt til den forælder, der får udbetalt ydelsen ved den sidste udbetaling i 2021. Derfor er det vigtigt at anmode Udbetaling Danmark om en ændring af udbetalingen, hvis der er grundlag for en ligedeling af ydelsen mellem forældrene.

Ovenstående betyder således, at ”forældre 2” (samværsforælderen) skal anmode Udbetaling Danmark om en ligedeling af ydelsen, hvis ”forældre 1”, som er bopælsforælderen, hidtil har fået udbetalt ydelsen. Hertil skal samværsforælderen som minimum har barnet/børnene på samvær i 6 dage ud af en 14 dages periode.

Kontakt Advokatgruppen for spørgsmål

Er du i tvivl om, hvad de nye regler for deling af børne- og ungeydelsen kan komme til at betyde for dig, er du velkommen til at kontakte en af Advokatgruppens specialistadvokater for en gratis og uforpligtende drøftelse heraf.