Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed eller fuld forældremyndighed?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad betyder fælles forældremyndighed?
 2. Ønsker du forældremyndigheden ændret?
 3. Betydning af forældremyndighed
 4. Ophævelse af fælles forældremyndighed

 

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man kan træffe beslutninger på barnets vegne om hans eller hendes personlige forhold. Det indebærer at bestemme barnets navn, hvilken religion barnets skal opvokse med, hvordan det skal opdrages og andre lignende forhold i barnets dagligdag.

Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over deres børn. Der gælder dog forskellige regler, alt efter om jeres barn er født før 1. oktober 2007 eller efter denne dato.

Er jeres barn født før den 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed, hvis I:

 • Var gift, da barnet blev født
 • Indgik ægteskab, efter barnet blev født
 • Var separerede, da barnet blev født, men senere flyttede sammen igen
 • Havde underskrevet fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • Har indsendt en aftale om fælles forældremyndighed til Familieretshuset eller retten.

Er jeres barn født efter den 1. oktober 2007, har I fælles forældremyndighed, hvis I:

 • Var gift ved barnets fødsel eller blev det senere
 • Var separeret eller skilt, da barnet blev født, og faren anerkendte faderskabet
 • Underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
 • Indsendte en blanket om fælles forældremyndighed til Familieretshuset eller retten.
 • Boede sammen inden for de sidste ti måneder, før barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet.

 

Ønsker du forældremyndigheden ændret?

Hvis du vil have del i forældremyndigheden over dit barn, eller ønsker du at have den fulde forældremyndighed over dit barn, skal du starte en forældremyndighedssag i Familieretshuset. Du kan på Familieretshusets hjemmeside udfylde en ansøgning og underskrive med NemID eller digital signatur, hvorefter Familieretshuset vil indkalde dig og dit barns anden forælder til et møde.

Til mødet i Familieretshuset vil sagsbehandleren forsøge at opnå enighed mellem forældrene, men hvis forældrene ikke kan blive enige vedrørende forældremyndighed og/eller barnets bopæl, så kan enhver af forældrene anmode om, at sagen sendes til Familieretten. Familieretshuset kan ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndighed eller vedrørende barnets bopæl, men de kan træffe en midlertidig afgørelse som vil være gældende, indtil Familieetten afsiger endelig dom.

 

Betydning af forældremyndighed

Det er ikke helt ligegyldigt, om du har del i forældremyndigheden over dit barn, har den fulde forældremyndighed alene, eller slet ikke har del i forældremyndigheden over dit barn.

Hvis der er fælles forældremyndighed, skal forældrene være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet, f.eks. skolevalg, religion, lægelige behandlinger, udstedelse af pas mv., ligesom begge forældre har ret til at deltage i forældremøder, skole- hjemsamtaler og sociale arrangementer i skole og fritidsordninger. Bopælsforælderen har dog flere rettigheder end samværsforælderen (læs mere vedr. barnets bopæl i venstremenuen). Hvis du har den fulde forældremyndighed over dit barn, bestemmer du selv ovennævnte væsentlige beslutninger vedrørende barnet, ligesom du selv bestemmer om du ønsker at flytte til udlandet med barnet.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du alene ret til samvær – læs mere vedr. samvær her – samt ret til at blive generelt orienteret om barnets skoleforhold, lægelige behandlinger og fra sociale myndigheder.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, har du ret til gratis advokathjælp, når sagen sendes i Familieretten. Du kan læse mere om fri proces og retshjælp i venstremenuen.

 

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Det fremgår af forældreansvarslovens § 11, at hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves skal der “være holdepunkter for at antage”,  at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste

I praksis vil det typisk være:

 • et højt konfliktniveau mellem forældrene
 • ingen kommunikation
 • manglende samarbejde vedr. skolevalg, udstedelse af pas
 • uenighed om hjælpeforanstaltninger fra kommune/skole/psykiatri/PPR
 • uenighed om religion
 • uenighed om medicinering eller lægelige indgreb

Hvis du overvejer at starte en forældremyndighedssag eller en sag om barnets bopæl, kan vores advokater tilbyde dig en gratis vurdering af din sag.

Læs mere.

 

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!