Forældremyndighed ved dødsfald

Hvem skal have forældremyndigheden over dit barn, hvis du dør?

Hvad er et børnetestamente?

Forældre har mulighed for at komme med en tilkendegivelse af, hvem man ønsker skal varetage omsorgen for deres børn, hvis forældrene måtte dø, inden børnene fylder 18 år. En sådan tilkendegivelse kaldes et børnetestamente.

Et børnetestamente kan både oprettes som et selvstændigt dokument, men et børnetestamente kan også indskrives i en eller begge forældres notartestamente. Fordelene ved at indskrive et børnetestamente i et notartestamente er, at der samtidig kan tages stilling til, hvad der skal ske med arven til børnene, samt at Familieretshuset automatisk vil få besked om børnetestamentet, hvis forældrene dør, inden børnene er fyldt 18 år.

Hvis den ene forælder dør, vil forældremyndigheden over barnet som udgangspunkt tilfalde den anden forælder.

Det er alligevel muligt for en forælder, som har forældremyndigheden alene, at oprette børnetestamente med tilkendegivelse om, at forældremyndigheden skal tilfalde en anden person, f.eks. en stedforælder eller bedsteforælder, frem for barnets biologiske forælder. Baggrunden for en sådan disposition kan være, at barnet ikke har haft kontakt med den biologiske forælder, eller at denne måtte være uegnet som forældremyndighedsindehaver f.eks. pga. misbrug.

Familieretshuset har ikke pligt til at rette sig efter et børnetestamente, da det er afgørende, hvad der er bedst for barnet.

Ønsker du hjælp til at oprette et børnetestamente, eller et notartestamente indeholdende et børnetestamente, er du velkommen til at kontakte os. Vi har hjulpet vores kunder med at oprette testamenter siden 1987. Det første opkald er gratis, så hold dig ikke tilbage med at ringe, hvis du har brug for hjælp.

Læs mere

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!