Forældreansvarssager

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Familieretshuset
  2. Barnets bopæl
  3. Samvær
  4. Advokat med til møde i Familieretshuset eller Familieretten
  5. Forældremyndighed og gratis advokathjælp
  6. Samværschikane og samarbejdschikane
  7. Tvangsfjernelse af børn

 

Familieretshuset

Når du og din partner skal skilles, og I har fælles børn, vil der blive startet en sag i Familieretshuset (som har erstattet det tidligere “Statsforvaltningen”).

Her vil Familieretshuset vurdere, om jeres sag er i kategorien grøn, gul eller rød afhængig af konfliktniveauet mellem jer.

Såfremt I er enige i spørgsmålene omkring barnets bopæl, samvær, forældremyndighed og børnebidrag, vil der være tale om en “grøn sag”. Hvorefter disse sager afsluttes i Familieretshuset, når Familieretshuset modtager en anmeldelse, godkender, registrerer eller noterer en aftale.

Det er således kun, hvis I som forældre er uenige om barnets bopæl, samvær, forældremyndighed og/eller børnebidrag. Da vil sagen blive kategoriseres som en “gul” eller “rød” sag. Kategoriseringen mellem disse afhænger af konfliktniveauet. Hertil også hvilke områder at I som forældre er uenige. Dette kan du læse mere om nedenfor samt i de øvrige faner i venstre side.

 

Barnets bopæl

Er du og den anden forælder uenige om, hvor jeres barn/børn skal bo,? Da vil jeres sag blive kategoriseret som en gul sag (§ 6-sag)i Familieretshuset. Familieretshuset skal efter oplyse og undersøge sagen, hvor I blandt andet vil blive indkaldt til et møde. Såfremt I herefter ikke har opnået enighed, vil sagen blive oversendt til Familieretten, som skal træffe afgørelse herom.

Hvis du har en retshjælpsforsikring via. din familieforsikring, så er det muligt at få gratis advokat-hjælp. Det omfatter eksempelvis advokathjælp til under retssagen om barnets bopæl. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko.

Du kan læse mere om bopælssager, fri proces og retshjælp på disse sider.

 

Samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos.

Hvis I som forældre er enige om en samværsordning. Da vil jeres sag i Familieretshuset kategoriseres som en grøn sag (§ 5-sag). I skal i disse situationer blot anmelde jeres aftale til Familieretshuset, hvorefter Familieretshuset afslutter sagen.

Hvis I ikke kan blive enige, vil sagen i Familieretshuset blive kategoriseret som en gul sag (§ 6-sag). Medmindre konfliktniveauet er meget højt, da det så vil være en rød sag (§ 7-sag). Såfremt der er tale om en gul sag, vil Familieretshuset oplyse og undersøge sagen. Hertil vil de indkalde jer som forældre til et møde. Hvis I fortsat ikke er enige, vil Familieretshuset sende sagen over til Familieretten som træffer afgørelse om samværet.

Såfremt konfliktniveauet er meget højt, og at der således er tale om en rød sag, vil Familieretshuset sende sagen til Familieretten med det samme.

Det er en misforståelse, at en deleordning eller 7/7-samværsordning er udgangspunktet. Samvær fastsættes individuelt med udgangspunkt i barnets bedste. Familieretshuset og Familieretten arbejder med udgangspunkt i “Vejledning om samvær”, som beskriver praksis for samvær.

Til mæglingsmøde i Familieretshuset vedrørende samvær vil Familieretshuset forsøge at få forældrene til at blive enige om en samværsaftale. En sådan samværsaftale er lige så bindende som en afgørelse truffet af Familieretten, og der skal være sket væsentlige ændringer for, at en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres.

Du har ret til at medbringe en advokat til mødet i Familieretshuset, så du kan få rådgivning inden du indgår en bindende aftale.

 

Advokat med til møde i Familieretsshuset eller i familieretten

Du har ret til at medbringe en advokat til møde i Familieretshuset eller i Familieretten uanset om det handler om samvær, barnets bopæl eller forældremyndighed. Det er dog en god ide forinden at orientere den anden forælder og Familieretshuset.

Fordelen ved at have en advokat med til mødet i Familieretshuset og/eller Familieretten er, at advokaten rådgiver dig og hjælper med at få alle væsentlige aspekter frem, inden du indgår en bindende aftale eller der træffes afgørelse.

Ring til os og hør nærmere på direkte tlf. 76 28 14 23.

 

Forældremyndighed og gratis advokathjælp

Udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed.

Der skal foreligge tungtvejende grunde, hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, ligesom alle afgørelser skal træffes ud fra barnets bedste.

Alle sager om forældremyndighed skal startes ved Familieretshuset, men Familieretshuset kan ikke træffe en endelig afgørelse om forældremyndighed. Familieretten har kompetencen til at træffe afgørelser om forældremyndighed.

Det er muligt at få gratis advokat-hjælp til din forældremyndighedssag i Familieretten, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Du kan læse mere om forældremyndighed og fri proces på disse sider.

 

Samværschikane og samarbejdschikane

Hvis barnet ikke bliver udleveret til aftalt samvær eller fastsat samvær, eller barnet ikke bliver udleveret efter endt samvær, er det muligt at få Familierettens hjælp til udlevering af barnet.

Det er alene muligt at få Familierettens hjælp, hvis samværet fremgår af en samværsafgørelse fra Familieretten eller en samværsaftale indgået i Familieretshuset, eller hvis det af samværsaftalen fremgår, at aftalen kan fuldbyrdes i Familieretten.

Du kan få Familierettens hjælp ved at møde personligt op i Familieretten i den retskreds, hvor barnet bor eller opholder sig. Du kan også udfylde en blanket på domstol.dk.

 

Tvangsfjernelse af børn

Vi repræsenterer både forældre og børn og unge mellem 12-18 år i sager vedrørende anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet uden samtykke fra forældrene og/eller barnet/den unge.

Læs mere under tvangsfjernelse.

Brug for kompetent rådgivning

Hos Advokatgruppen har vi dygtige advokater, som har stor erfaring med forældreansvarssager og andre sager inden for privatretten. Vi tror på, at ret skal være ligetil, og det har vi gjort, siden vi startede i 1987. Kontakt os i dag for en uforpligtende og gratis samtale om, hvad vi kan gøre for dig.

 

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!