Deling af børne- og ungeydelse mellem forældre

Som tidligere beskrevet her, fremsatte den tidligere regering et lovforslag om, at forældre fremadrettet skal dele børne- og ungeydelsen.

Dette lovforslag blev vedtaget den 10. december 2020, og trådte i kraft den 1. januar 2022.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. De ”gamle” regler
  2. De nye regler
  3. Hvis forældrene bor sammen
  4. Hvis forældrene ikke bor sammen
  5. Overdragelsesreglerne

 

De ”gamle” regler

Børne- og ungeydelsen (også kaldet ”børnechecken”) er en skattefri ydelse, som staten udbetaler til børnefamilier i Danmark. Størrelsen på ydelsen er bl.a. afhængig af barnets alder og forældrenes indkomst.

Indtil 1.januar 2022 blev børne- og ungeydelsen udbetalt til barnets mor, hvis forældrene boede sammen.  Hvis forældrene ikke boede sammen, blev ydelsen udbetalt til den forælder, der var bopælsforælderen, uanset hvilken samværsordning, der måtte være.

Dette blev dog ændret pr. 1. januar 2022, og udgangspunktet er nu, at forældre med fælles forældremyndighed skal dele ydelsen, hvilket er beskrevet straks nedenfor.

De nye regler

Fra den 1. januar 2022 vil udgangspunktet være, at børne- og ungeydelsen skal deles lige mellem forældrene. Dette gælder kun, hvis der er fælles forældremyndighed. Det er uden betydning, om forældrene bor sammen eller ikke.

Hvis der derimod ikke er fælles forældremyndighed, vil det fortsat være den forælder, som har forældremyndigheden alene, som får udbetalt hele ydelsen.

Hvis forældrene bor sammen

Bor forældrene sammen, vil halvdelen af ydelsen således blive udbetalt til henholdsvis forælder 1 og 2 ifølge de nye regler. Denne ligedeling vil ikke kunne fraviges, hvis forældrene bor sammen.

Hvis forældrene ikke bor sammen

Her er udgangspunktet også, at ydelsen skal deles lige mellem forældrene. Her er dog en række undtagelser, som kan begrunde, at den ene forælder kan få hele udbetalingen udbetalt til sig. Disse undtagelser er bl.a. følgende:

  • Hvis begge forældre erklærer, at de er enige om, at det kun er den ene forælder, der skal have udbetalt børne- og ungeydelsen, vil man kunne fravige udgangspunktet.
  • Hvis en forælder kan dokumentere, at det ved en samværsafgørelse eller en samværsaftale er bestemt, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos vedkommende.

Som det også gjaldt ved de ”gamle” regler, kan størrelsen på børne- og ungeydelsen blive sat ned. Det kan ske, hvis man har en indkomst, der overstiger topskattegrundlaget. De nye regler omkring deling af ydelsen, vil få den betydning, at en forælders ydelse kun bliver nedsat ud fra egen indkomst. Dermed vil en forælder godt kunne få udbetalt det fulde beløb af sin halvdel af ydelsen, selvom den anden forælders halvdel af ydelsen bliver nedsat pga. dennes høje indkomst.

Er du – som bopælsforælder – efter de nye regler ovenfor berettiget til at få hele udbetalingen udbetalt til dig, skal du aktivt selv anmode om en ændring på borger.dk.

Overgangsreglerne

Den nye lovændring trådte i kraft den 1. januar 2022.

For de forældre der bor sammen, indebærer dette, at de vil skulle dele ydelsen fra denne dato. Dette sker helt automatisk.

Hvis forældre, der har fælles forældremyndighed, men som ikke bor sammen pr. 19/10-2021 eller tidligere, vil ydelsen ikke automatisk blive delt mellem dem pr. 1. januar 2022. Ydelsen vil i stedet fortsætte med at blive udbetalt til den forælder, der får udbetalt ydelsen ved den sidste udbetaling i 2021. Ønsker du som samværsforælder at få del i børne- og ungeydelsen fremover, skal du selv anmode Udbetaling Danmark via. borger.dk om en ændring af udbetalingen, hvis der er grundlag for en ligedeling af ydelsen.

Ovenstående betyder således, at ”forælder 2” (samværsforælderen) skal anmode Udbetaling Danmark om en ligedeling af ydelsen, hvis ”forælder 1” (bopælsforælderen), hidtil har fået udbetalt ydelsen. Det skal ved anmodningen dokumenteres, at samværsforælderen som minimum har barnet/børnene på samvær i 6 dage ud af en 14 dages periode.

Kontakt Advokatgruppen for spørgsmål

Er du i tvivl om, hvad de nye regler for deling af børne- og ungeydelsen kan komme til at betyde for dig, er du velkommen til at kontakte en af Advokatgruppens specialistadvokater for en gratis og uforpligtende drøftelse heraf.

Anna Wendelboe Hansen skilsmisseadvokat privatret børnesager forældremyndighed horsens aarhus fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!