Hvad koster det?

Hvad koster det?

 Er der tale om et privat skifte, hvor boets formue består af bankindeståender og/eller værdipapirer på under 1 mio. kr. vil det ofte være muligt at behandle boet for under kr. 20.000 inkl. moms.

Er der tale om et bo med en lidt større formue, og hvor der måske også er en eller flere ejendomme, der skal sælges eller arveudlægges? Så er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Her vil vi ofte være i stand til at give en estimeret pris for bobehandlingen.

Husk at vores salær er boudgift, som således kan trækkes fra, inden der skal betales boafgift!

Lidt om parametrene for salærfastsættelsen

Vores salær fastsættes generelt efter en samlet vurdering af arbejdets omfang, det med arbejdet forbundne ansvar samt det opnåede resultat. Som arving gør dette dig ikke meget klogere i forhold til det spørgsmål, som helt sikkert melder sig som noget af det første: ” Hvad koster det ”?

Dødsbobehandling er mange ting, og det er ikke altid på forhånd muligt at forudse arbejdet omfang.  Et klassisk og ikke helt ualmindeligt eksempel på dette er, at der undervejs opstår uenighed mellem arvingerne. Disse uenigheder skal drøftes og afklares på et eller evt. flere bomøder. Som andre eksempler kan nævnes tvister med øvrige parter. Eksempelvis en kreditor vedrørende forældelse/præklusion, nye oplysninger om hidtil ukendte arvinger, der skal eftersøges eller om arveforskud, lån eller gaver ydet af eller til afdøde.

Herudover spiller det selvfølgelig en rolle, hvordan formuen i boet er sammensat, hvor stor formuen er, herunder om boet er skattepligtigt, og hvilken skifteform, der vælges.

Kontakt os

Har du brug for hjælp? Så skal du ikke tøve med at kontakte os til en gratis og uforpligtende snak. Det gælder både, hvis du ønsker at få et gratis råd med på vejen eller et prisoverslag. Hos os koster det ikke noget at spørge.

 

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!