Boopgørelse

Boopgørelse – Få overblik over værdierne i et dødsbo

Står du og har mistet et familiemedlem? I en tid med sorg, kan det være overvældende selv at tage stilling til arv, testamenter og boopgørelser. Det kan derfor være en god idé at få hjælp til at få et overblik over afdødes aktiver og passiver, løbende aftaler, forsikringer o.s.v. Hvis du er i tvivl om, hvordan boopgørelsen skal udføres eller hvad der skal indgå, kan du læse mere her:

Hvad er en boopgørelse?

En boopgørelse er en oversigt over de aktiver og passiver, som en person efterlader sig. Den er med til at danne overblik over hvilke genstande der kan falde i arv, og hvor stor en formue der er efterladt til arvinger eller legatarer.

De oplysninger der skal indgå i en boopgørelse er:

  • Boets aktiver
  • Boets passiver
  • Indtægter og udgifter i boopgørelsesperioden
  • Samlet bobeholdning
  • Arvens fordeling
  • Arvinger og legatarer
  • Specifikation af salg af fast ejendom eller akter
  • Arveafkald
  • Underskrifter fra alle arvinger

Hvis du som længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, skal boopgørelsen stadig udarbejdes. Hvis førstafdøde havde særejeaktiver, vil disse falde i arv med det samme, mens den resterende arv først falder i arv ved længstlevende ægtefælles død eller ved et senere skifte.

Hvor lang tid tager en boopgørelse?

Som arving er du med til at udarbejde boopgørelsen. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at tidspunktet for aktivernes værdiansættelse kan have skattemæssig betydning. Det er arvingerne selv der bestemmer skæringsdagen, altså dagen hvor boets aktiver værdiansættes, men den skal dog senest ligge ét år fra dødsdagen. Når boopgørelsen er udarbejdet og en angivelse over fordelingen af arven mellem arvinger og legatarer er udfærdiget, skal den indsendes til skifteretten og til skattevæsenet, hvilket senest skal ske 15 måneder efter dødsdagen.

Når boopgørelsen er indsendt til skifteretten og skattevæsenet, godkendes den af skifteretten og SKAT efter ca. 3 måneder. Før arven endeligt udbetales skal boafgiften, retsafgift til skifteretten og evt. skat betales. Det betyder at der kan gå helt op til 18 måneder fra dødstidspunktet til boopgørelsen endeligt er godkendt af skifteretten, men også at det afhænger af hvor tidligt man får udarbejdet og indsendt boopgørelsen til skifteretten.

Hvad koster en boopgørelse?

Hvis boet udleveres til privat skifte eller behandles af en bobestyrer, koster det 1.500 kr. i skifteafgift. Overstiger boets aktiver dog 1,5 mio. kr., koster det yderligere 9.000 kr. Hvis du i forbindelse med udarbejdelse af boopgørelsen har fået hjælp fra en advokat, eller boet er blevet behandlet af en bobestyrer, skal der betales salær til denne. Udgiften medtages i boopgørelsen, så den fratrækkes inden beregning af afgifter.

Hvad koster det?  Der kan være stor forskel på hvad det koster at lave en boopgørelse, da det kommer an på arbejdets omfang, boets beskaffenhed, ansvaret forbundet med bobehandlingen samt resultatet af bobehandlingen. Advokatgruppen har udarbejdet prisestimater og samlet diverse andre udgiftsposter, der kan være i forbindelse med et dødsboskifte, så du kan danne dig et overblik.

Kontakt

Har du brug for hjælp til at udfærdige en boopgørelse? Få en gratis, uforpligtende samtale med en af vores advokater – hos advokatgruppen hjælper vi dig, med de mange juridiske aspekter i forbindelse med dødsboskifte. Hvis du ønsker at vi ringer dig op, kan du udfylde vores formular og ellers kontakt os på tfl.: 70 10 13 30.

 

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!