Særeje

Rigtig mange har et stort ønske om at sikre, at arven eller formuen ikke skal deles med en eventuel ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det kan sikres ved at nævne i testamentet, at arven eller formuen skal være særeje. En særejebestemmelse vil også være gyldig, selv om arven kommer til udbetaling på et tidspunkt, der ligger før arvingens indgåelse af ægteskab.

Hvad er særeje?

Særeje betyder, at arven vil være særeje, hvis en af ægtefællerne skiller sig eller dør. Der findes to forskellige typer af særeje: skilsmissesæreje og fuldstændig særeje.

Hvilke typer særeje findes der?

Der findes tre typer særeje:

 • Fuldstændig særeje
 • Skilsmissesæreje
 • Kombinationssæreje

Fuldstændig særeje betyder, at arven er fuldstændigt særeje og skal ved arvingens død returneres til dødsboet. Skilsmissesæreje betyder, at arven vil være særeje ved separation eller skilsmisse, men indgå i delingsformuen i tilfælde af død – uanset hvem, der dør først.

Kombinationssæreje er som ordet antyder en kombination af et fuldstændigt og et skilsmissesæreje, hvor arven vil være særeje ved separation eller skilsmisse og fuldstændigt særeje ved død – meget afhængig af, hvem der dør først.

Laves den kombination, at arven skal være fuldstændigt særeje for din arving, hvis han/hun overlever sin ægtefælle men delingsformue, hvis din arving dør før sin ægtefælle, giver det den fordel, at din arving som længstlevende ikke skal dele arven med dødsboet (og dermed eventuelle andre arvinger eller kreditorer). Samtidigt hermed vil arvingen forlods modtage ½ af boets værdi, inden der fordeles arv. At arven er delingsformue, hvis arvingen dør før sin ægtefælle sikrer, at ægtefællen ikke afskæres fra at sidde i uskiftet bo.

Arven vil ved at anvende et kombinationssæreje altid være særeje ved separation eller skilsmisse.

Hvornår er særeje relevant?

Særeje er relevant, hvis man ønsker at sikre, at arven ikke skal deles med dødsboet ved ægtefællens død. Det kan være relevant, hvis man ønsker at sikre, at arven kommer til arvingen selv. Det er især relevant, hvis der er særbørn eller anden økonomisk usikkerhed inde i billedet. Særeje kan også være relevant, hvis arvingen har et ønske om, at arven skal gå til hans/hendes børn.

Hvordan kan jeg lave særeje?

For at få særeje skal du ændre dit testamente. Hvis du ønsker at gøre arven fuldstændigt særeje, skal du blot erklære i dit testamente, at arven skal være fuldstændigt særeje. Ønsker du at gøre arven til skilsmissesæreje, skal du erklære, at arven skal være særeje ved separation eller skilsmisse. Du har også mulighed for at foretage en tidsbegrænset særeje, sådan at din arving og dennes ægtefælle på et senere angivet tidspunkt har mulighed for ved ægtepagt at ændre arvens status, så den går fra for eksempel fuldstændigt til skilsmissesæreje.

Hvornår skal du træffe en beslutning?

Inden du kan træffe en beslutning om særeje, skal du sikre dig, at du har det fulde overblik over, hvem der skal arve dig, og hvad de eventuelt skal arve. Det vil ofte være en god ide at konsultere en advokat, så du har styr på alle juridiske aspekter af arveforholdet. Når du har gjort det, er det tid til at vælge, hvilken type særeje du ønsker, og hvilket testamente der skal udfærdiges. Det er vigtigt at huske på, at særeje er en kompleks størrelse, og det kan være en god ide at drøfte dette med en professionel, før du træffer en endelig beslutning.

Husk

Du har i dit testamente mulighed for at gøre særejebestemmelsen tidsbegrænset, sådan at din arving og dennes ægtefælle på et senere angivet tidspunkt har mulighed for ved ægtepagt at ændre arvens status, så den går fra for eksempel fuldstændigt til skilsmissesæreje.

Arven vil ved at anvende et kombinationssæreje altid være ved separation eller skilsmisse.
Som ordet antyder, er denne særejeform en kombination af et fuldstændigt og et skilsmissesæreje, sådan at arven vil være særeje ved separation eller skilsmisse og fuldstændigt særeje ved død, men kun hvis en bestemt af ægtefællerne dør først.

Gør du arven til skilsmissesæreje, skal din arving således dele med dødsboet, hvis ægtefællen dør før arvingen. Dette er som oftest en rigtig dårlig idé – særligt hvor der er særbørn inde i billedet, eller hvor arvingens ægtefælle er insolvent. Et såkaldt kombinationssæreje vil stort set altid være et bedre alternativ.

Hvilke skattemæssige konsekvenser har særeje?

De skattemæssige konsekvenser af særeje afhænger af, hvilken type særeje der er tale om. Fuldstændig særeje har ikke nogen skattemæssige konsekvenser, det betyder, at arvingen ikke skal betale skat af arven. Skilsmissesæreje har skattemæssige konsekvenser, da arven skal betales tilbage til dødsboet ved arvingens død. Arven skal derfor beskattes ved arvingens død. Kombinationssæreje har skattemæssige konsekvenser, da arvingen skal betale skat af hele arven, hvis arvingen og ægtefællen skiller sig.

Juridisk rådgivning

Vores advokater kan rådgive om særeje ved at hjælpe dig med at forstå de forskellige muligheder, der er tilgængelige. Vi vil også hjælpe dig med at vurdere, hvilken type særeje der er bedst for dig og dine pårørende. Advokaten kan også hjælpe med at udfærdige et testamente, der specificerer, hvem der skal arve, og hvordan deres arv skal forvaltes af eventuelle ekstra testamentariske bestemmelser. Advokaten kan endvidere forklare de relevante skatteregler, der gælder i forbindelse med arv, så du kender de økonomiske konsekvenser af din særeje. Desuden kan advokaten rådgive dig om arveforskud, som er nødvendige, hvis du har bestemt dig for, at din arv skal være særeje. Advokaten kan også forklare, hvordan man kan ændre arvens status, så den går fra fuldstændig særeje til kombinationssæreje eller fra kombinationssæreje til skilsmissesæreje.

Hvordan foregår processen ved at få oprettet særeje ved advokat?

For at få oprettet særeje skal du kontakte en advokat, som vil kunne rådgive dig om, hvordan det bedst gøres. Du vil også skulle udfærdige et testamente til at fastsætte arvens særeje-status. Advokaten vil hjælpe dig med at udfærdige testamentet og gennemgå det med dig for at sikre, at det er gyldigt og lovligt. Når testamentet er fuldendt, skal du underskrive det og sende det til den relevante myndighed til godkendelse. Når testamentet er godkendt, vil din arv være gjort særeje.

Skal særejet tinglyses?

Nej, særeje skal ikke tinglyses. Det er dog stadig vigtigt, at du har testamentet tinglyst, så det er gyldigt og officielt registreret.

Hvad betyder arveloven i forhold til særeje?

Arveloven regulerer, hvordan arv skal formidles til arvingerne og fastsætter, hvilke regler der gælder for særeje. Arveloven definerer også, hvad der er særeje, og hvordan det skal håndteres. Dette kan hjælpe arvingerne med at forstå deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med arv.

Særeje er et arvefællesskab, der fastsætter, hvem der skal arve efter en afdød. Det er et juridisk koncept, der giver mulighed for at forvalte arv på en mere kontrolleret og struktureret måde end i en normal arvelovgivning. Særeje er almindeligvis oprettet ved at udfærdige et testamente. Dette testamente fastsætter, hvem der skal arve, og hvordan arven skal forvaltes. Der er flere forskellige typer særeje, inklusive fuldstændig særeje, kombinationssæreje og skilsmissesæreje.

Alle, der ønsker at oprette et særeje, skal kontakte en advokat. Advokaten vil rådgive om de forskellige typer særeje og forklare de relevante skatteregler og de økonomiske konsekvenser af særeje.

Hvad er fordelene ved et særeje?

Særeje har flere fordele, herunder:

Skabe klarhed om, hvem der skal arve

 • Beskytte arvingerne mod deres egen uforsigtighed
 • Sikre at arven fordeles efter ønske
 • Beskytte arven mod uvedkommendes indblanding
 • Reducere konflikter mellem arvingerne

Hvad er ulemperne ved særeje?

Der er også nogle ulemper ved særeje:

 • Det kan være dyrt at oprette og vedligeholde et særeje
 • Testamentet kan ikke ændres, hvis arvingen ikke har fået lov til det
 • Testamentet kan være vanskeligt at forstå, og arvingerne kan have brug for ekstra rådgivning for at forstå det
 • Det kan tage tid at få godkendt et testamente.

Hvorfor bør du overveje at oprette et særeje?

Hvis du ønsker at sikre, at arven fordeles efter dine ønsker, skal du overveje at oprette et særeje. Særeje giver dig mulighed for at fastlægge præcist, hvem der skal arve og hvordan arven skal fordeles, og det beskytter arv og arvinger mod uvedkommendes indblanding.

Hvordan vedligeholdes et særeje?

For at sikre, at særejet fungerer som ønsket, skal du vedligeholde det. Dette kan gøres ved regelmæssigt at revidere testamentet og sikre, at det stadig afspejler dine ønsker, samt ved at holde øje med de økonomiske konsekvenser af særejet. Advokaten vil også hjælpe med at udfærdige et testamente og med at vedligeholde særejet.

Hvilke muligheder har man for at ændre et særeje?

Der findes flere forskellige måder, hvorpå man kan ændre et særeje. Først og fremmest skal man altid starte med at kontakte sin advokat for at sikre, at ændringerne er lovlige.
Derefter kan man overveje at ændre særejet gennem testamente. Man kan oprette et testamente, som ændrer eller skaber et nyt særeje. Dette skal godkendes af retten og skal indeholde alle relevante detaljer, der udgør særejekontrakten.

Derudover kan man ændre eller ophæve sit særeje ved at rette et dokument, som kaldes ændringsdokumentet. Dette dokument skal indeholde alle de ændringer, man ønsker at lave, og skal være underskrevet af begge parter.

Der findes også mulighed for at ændre et særeje ved hjælp af en aftale. Dette gøres ved, at arvingerne eller eksekutoren godkender ændringerne, og sikrer, at alle parter er enige om, hvordan arven skal fordeles.

Hvad er de mest almindelige fejl i forbindelse med oprettelse af et særeje?

De mest almindelige fejl i forbindelse med oprettelse af et særeje er ofte relateret til manglende aftaler mellem parterne. Det kan være manglende overensstemmelse omkring ejerskab og kontrol af deres ejendele, manglende forståelse af hinandens forventninger og eventuelt manglende planlægning, herunder manglende dokumentation af ejerskab. Det er derfor essentielt, at man som særejer har tydelige aftaler, der beskriver ejerts rettigheder, forpligtelser, ansvar og konsekvenser for manglende overholdelse, for at undgå potentielle problemer.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om et særeje? Så kontakt Advokatgruppen på telefon 70101330 eller mail kontakt@advokatgruppen.dk. Vi står klar til at hjælpe dig med at oprette dit særeje og sikre, at det er i overensstemmelse med dine ønsker og krav.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!