Det udvidede samlevertestamente

Ugifte samlevende har fortsat ingen legal arveret efter hinanden

I den reviderede arvelov, som blev vedtaget i 2008, var der lagt op til, at de mange ugifte samlevende i Danmark skulle have en forbedret arveretlig stilling. Men sådan blev det ikke.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Ingen legal arveret
  2. Samlevertestamente
  3. Udvidet samlever testamente

 

Ugifte samlevende har fortsat ingen legal arveret efter hinanden. Hvilket betyder, at det er tvingende nødvendigt at oprette et testamente, såfremt man vil sikre sin samlever bedst muligt.

Skrækscenariet, som desværre ikke er ualmindeligt, er, at den efterladte samlever må sælge og hus, bil mv. for at kunne udbetale arv til parternes fælles barn som eneste legale arving. Er arvingen oven i købet umyndig. Da skal der udbetales til en spærret forvaltningskonto til barnet fylder 18 år. Det vil sjældent være til gavn for hverken barnet eller længstlevende.

Vil du give din samlever de bedste muligheder for at blive i det fælles hjem og opretholde en sædvanlig levestandard? Så er det altså helt nødvendigt, at I får oprettet et testamente.

 

Samlevertestamente

Lovgivningsmagten valgte at kompensere for den manglende legale arveret ved i stedet at indføre en adgang til at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Hvilket i arveretlig henseende stiller samlevende fuldstændigt som ægtefæller. Det betyder, at der kan testeres 7/8 af arven til længstlevende. Det gælder, såfremt førstafdøde også havde børn (mod ¾ af arven i et almindeligt testamente).  Det svarer til 15/16 af alt, hvad parterne samlet ejer. Dette giver faktisk de samlevende samme arveretlige stilling som ægtefæller, der ved ægtepagt har lavet fuldstændigt særeje for længstlevende. Hvis førstafdøde ikke efterlader sig børn, arver den længstlevende samlever hele formuen.

Derudover giver det udvidede samlevertestamente en række andre fordele. Eksempelvis retten til forlods udtagelse af bestemte genstande, der tilhørte afdøde. Hertil fortrinsret til bestemte ejendele samt retten til at benytte reglen om suppleringsarv.

Det udvidede samlevertestamente gør det også muligt at anvende reglerne om arvehenstand. Det betyder, at Skifteretten får mulighed for helt eller delvist at yde længstlevende henstand med betaling af arv til førstafdødes børn. Dette vil navnlig være relevant i den ovenfor skitserede situation, hvor udbetaling af arven ville gøre det umuligt for længstlevende at blive boende i det fælles hjem.

Det er ikke en ”alt eller intet-løsning”. Forstået på den måde at de samlevende kan udelukke en eller flere af reglerne, således at testamentet fuldstændigt skræddersyes parternes individuelle behov og ønsker.

 

Udvidet samlevertestamente

  • At parterne kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab. Et udvidet samlevertestamente kan altså ikke oprettes af søskende eller andre nært beslægtede (i op- eller nedstigende linje). Det samme gør sig gældende for fraseparerede ægtefæller eller parter, der sidder i uskiftet bo med en tidligere afdød ægtefælle. For personer af samme køn er det endvidere en betingelse, at en af parterne er dansk (eller norsk, svensk eller islandsk) statsborger. Hertil at vedkommende har bopæl her i landet, eller at begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år.
  • At ingen af parterne på tidspunktet for oprettelsen i forvejen har oprettet et udvidet samlevertestamente, som ikke er tilbagekaldt eller bortfaldet, hvorefter en anden samlever har arveret.
  • At parterne ligeledes på tidspunktet for førstafdødes død skal leve sammen på fælles bopæl og vente/have/have haft fælles børn eller har haft fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år.

Kontakt os nu for en indledende snak om jeres behov – det er gratis.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!