Begrænsninger ved testamente

Der kan være en grænse for, hvor stor en del af din formue, du kan disponere over i dit testamente

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad indebærer min testationskompetence?
  2. Hvad kan jeg selv disponere over ved testamente?
  3. Kan jeg selv disponere over tvangsarv?

 

Hvad indebærer min testationskompetence

Din testationskompetence er din beføjelse at råde over din efterladte formue eller bestemte aktiver. Som udgangspunkt kan du frit råde over alle dine ejendele. Der er dog visse undtagelser. Den væsentligste er tvangsarv.

Hvad kan jeg selv disponere over ved testamente?

Tvangsarv er den del af arven, som ifølge arveloven ikke kan berøves arvinger ved testamente.

Det betyder, at du kan disponere på følgende måde:

  • Din ægtefælle og dine børn er dine tvangsarvinger. Det betyder, at de skal arve en vis del af arven efter dig, også kaldet tvangsarven.
  • Tvangsarven udgør efter den nugældende arvelov (vedtaget 1. januar 2008) ¼ af arven. Efterlader du både ægtefælle og børn, arver de 1/2 hver af tvangsarven.
  • Når du har ægtefælle og/eller børn, udgør den del du kan disponere over ved testamente (friarven) altså ¾ af din samlede arv.
  • Du kan yderligere begrænse dine livsarvingers arv, sådan at tvangsarven til hver livsarving maksimalt udgør kr. 1.450.000 mio. (2024)
  • Har du hverken ægtefælle eller børn, kan du råde over hele din arv ved testamente.

 

Kan jeg selv disponere over tvangsarv?

Som nævnt ovenfor kan du ikke fratage dine arvinger deres ret til tvangsarv, men det betyder ikke, at du ikke på anden vis kan disponere over tvangsarven ved testamente.

Du har mulighed for at bestemme, at arven skal være din arvings særeje, også selvom arven har karakter af tvangsarv.

Du kan også båndlægge arven efter dig med henblik på at sikre din arvings forsørgelse. Din arving vil således ikke kunne sælge, bortgive, pantsætte eller på anden måde disponere over den båndlagte kapital i levende live.

Kan vi hjælpe dig?

Vi hjælper dig gerne med at sikre din familie bedst muligt. Vores dygtige advokater er specialiserede i at oprette testamenter, hvilket giver dig en stor tryghed. Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

 

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!