Båndlæggelse af arv

En arvelader kan ved testamente bestemme, at den arv, som tilfalder en arving efter pågældende, helt eller delvist skal båndlægges, når arvelader finder, at dette er bedst for arvingen

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er båndlagt arv ?
  2. Hvad er betingelserne for båndlæggelse?
  3. Hvad kan båndlægges?
  4. Hvornår kan der ske fritagelse for en båndlæggelsesbestemmelse

Hvad er båndlagt arv?

Båndlagt arv er arv, der står bundet til forvaltningen af et pengeinstitut som følge af arveladers bestemmelse i et testamente. Så længe båndlæggelsen varer, kan arven ikke benyttes af arvingen til retshandler og ligeledes ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. Arvelader har altså lagt bånd på arven.

Hvad er betingelserne for båndlæggelse?

Arvelader kan bestemme, at der skal ske båndlæggelse af en livsarvings tvangsarv, når arvelader finder dette bedst for livsarvingen. Der gælder således ingen betingelser for båndlæggelsen. Tvangsarv til en livsarving eller ægtefælle kan dog kun være båndlagt frem til tvangsarvingen fylder 25 år.

Hvad kan båndlægges?

Arvelader bestemmer selv, om båndlæggelsen vedkommer hele tvangsarven eller kun en del af denne. Arvelader bestemmer desuden også, om båndlæggelsen skal vare, indtil livsarvingen er nået en bestemt alder eller indtil en særlig begivenhed. Det kunne eksempelvis være indgåelse af ægteskab eller endt uddannelse.

Når der foreligger båndlagt arv, kan arvingen ikke sælge, bortgive, pantsætte eller på anden måde disponere over den båndlagte kapital i levende live. Arvingens kreditorer kan heller ikke søge sig fyldestgjort i en båndlagt arv. Formålet med at båndlægge arv er således at sikre arven, og at den båndlagte kapital kommer til at tjene til arvingens forsørgelse.

Hvornår kan der ske fritagelse for en båndlæggelsesbestemmelse?

En båndlagt arv kan efter ansøgning frigives af Familieretshuset, hvis:

  • Det er en velfærdssag for arvingen,
  • Arven er af ringe værdi eller at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål.

Båndlagt arv bliver automatisk skilsmissesæreje for arvingen, men således at den båndlagte arv bliver fuldstændigt særeje ved arvingens ægtefælles død (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje).

Skal vi hjælpe med testamentet?

Hos Advokatgruppen har vi specialister i testamenter. Der kan være mange grunde til at oprette et testamente end blot arvefordelingen. Vi hjælper dig gerne med at oprette testamente, der opfylder dine behov og ønsker. Kontakt os helt gratis for en uforpligtende samtale.

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!