Graviditet

Lad os tage en uforpligtende snak om din situation.
Ring til os på 70 10 13 30.

Graviditet

Din retstilling ved graviditet er som udgangspunkt reguleret af barselsloven, herunder hvad du har ret til af fravær både før og efter fødsel samt din ret til barselsdagpenge. Ellers afhænger forholdet i høj grad af, hvad der konkret er aftalt, om ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven, kollektive overenskomster, m.v.

Er du i tvivl om din ret til barsels- og forældreorlov? Hvis du skal være mor, har du ret til 4 ugers graviditetsorlov forud for terminsdato. Derudover har I som forældre ret til 48 ugers orlov efter fødslen. Nogle af ugerne er øremærket. Det betyder, at man ikke kan overdrage orloven til en anden forældre eller andre.
Hvis man ikke holder den øremærket barselsorlov bortfalder den.

Hver forældre har ret til 24 uger orlov efter fødslen. 2 af ugerne skal holdes i forbindelse med fødslen. Barselsorlovsmodellen er visuelt illustreret her. 

Er en af forældrene lønmodtager, kan denne forældre overdrage 13 uger til den anden forældre. De tilbageværende 9 uger er øremærket og kan ikke overdrages.
Det betyder, at eksempelvis studerende, selvstændige og ledige ikke er omfatte og kan derfor vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forældre nemlig 9+13 uger.

Husk at

  • Du senest 3 måneder før forventet terminsdato skal oplyse din arbejdsgiver om graviditeten
  • Du skal oplyse din arbejdsgiver om, hvornår du forventer at holde orlov
  • Du senest 8 uger efter fødsel skal give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at genoptage dit arbejde

Husk at du 4 uger før forventet påbegyndt fædreorlov skal meddele din arbejdsgiver om

  • Fraværet
  • Længden af fraværet

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge. Perioden hvor man kan få barselsdagpenge er derfor 52 uger. Man er berettiget til dagpenge i 32 uger, og derfor bestemmer man selv, om man vil fordele beløbet ud over 52 uger.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen står vores specialister klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder under graviditet. Kontakt os på 70 10 13 30 og få en gratis vurdering af din sag.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!