Ferie

Stort set alle lønmodtagere er omfattet af ferieloven. Ferieloven indeholder en række regler om optjening af ferie, afholdelse af ferie, løn under ferien m.m.

Som lønmodtager optjener man – som udgangspunkt – ret til 2,08 dages betalt ferie, for hver måneds ansættelse i optjeningsåret, som følger kalenderåret. Dog har man som lønmodtager ret til 25 dages ferie om året. Dette gælder uanset om der er optjent ret til betalt ferie eller ej.

Ferien skal afholdes i ferieåret som løber fra den 1. september til 31. august. En medarbejder har en ret til at afholde 4 ugers ferie inden for ferieåret.

Ferien kan afholdes løbende med optjening af feriedage. Det betyder, at når du optjener 2,08 dages ferie pr. måned, kan man afholde ferien allerede måneden efter.
Den ferie du optjener kan afholdes i ferieafholdelsesperioden. Ferieafholdelsesperioden er fra den 1. september og 16 måneder frem. Det betyder, at den ferie du har optjent i perioden 1. september 2021 til 31. august 2022, kan afholdes i perioden fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

Det er arbejdsgiveren – efter forhandling med lønmodtageren – der fastsætter hvornår ferien skal afholdes. Hertil skal lønmodtagerens ønske så vidt muligt efterkommes. Hovedferien skal senest varsles 3 måneder før den påtænkte afholdelse, og restferien senest 1 måned før afholdelsen.

En lønmodtager der er antaget månedsvis, eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får sædvanlig og fast påregnelig løn under ferie. Dette gælder, så længe der er optjent ret til løn under ferie jf. ovenstående. En lønmodtager der er antaget på timebasis får feriegodtgørelse, svarende til 12½ % af optjeningsårets løn.

Det kan ved kollektiv overenskomst, eller ved individuel aftale, aftales at ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår.

Hvis du vil vide mere om ansættelsesret og arbejdsret, da kan du med fordel læse mere på vores specialhjemmeside www.arbejdsret.dk.

Har du brug for hjælp?

Hos Advokatgruppen står vores advokater i Horsens, Fredericia og Århus klar til at hjælpe dig, hvis du har juridisk spørgsmål. Selvom vi har placeret os i Østjylland, så rådgiver vi i hele Danmark. Vi arbejder efter, at ret skal være ligetil, og derfor rådgiver vi på et niveau, hvor alle kan følge med. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 og få en gratis vurdering af din sag.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!