Ansættelseskontrakten

Skal du starte i et nyt job? – Vi hjælper dig med at se kontrakten igennem

Uanset om du ansættes som medarbejder eller direktør, så er det vigtigt at du forstår indholdet af din ansættelseskontrakt og hvad det betyder for dig.

Vi står altid klar til at gennemgå din ansættelseskontrakt og rådgive dig om, hvad de forskellige bestemmelser har af konsekvenser og hvad du i øvrigt skal være opmærksom på. Det samme gælder hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst.

Krav til ansættelseskontrakten

Efter Ansættelsesbevisloven er følgende informationer lovpligtige at inkludere i en ansættelseskontrakt, uanset hvilken type almindelig ansættelse der er tale om:

  • Arbejdsgivers og lønmodtagers adresse
  • Arbejdsstedets beliggenhed – eller oplysninger om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige adresser
  • En beskrivelse af arbejdet eller en angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis ansættelsen ikke er tidsubestemt
  • Lønmodtagerens rettigheder mht. betalt ferie, herunder om det betales løn under ferie
  • Arbejdsgivers og lønmodtagerens respektive opsigelsesvarsler eller reglerne herom
  • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt i grundlønnen, og lønnens udbetalingsterminer
  • Den normale ugentlige eller daglige arbejdstid
  • En angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsesforholdet og hvilke parter de indgået mellem, hvis de er indgået mellem parter uden for virksomheden

Indeholder din ansættelseskontrakt ikke en eller flere af ovenstående informationer, da kan du være berettiget til en godtgørelse efter Ansættelsesbevisloven, som kan udgøre op til 13 ugers løn.

 

Rådgivning af Advokategruppen

Hos Advokatgruppen har vi dygtige specialister i arbejdsret, og du kan finde dem på et af vores tre kontorer i Fredericia, Horsens og Århus. Selvom vores kontorer ligger i Østjylland, så rådgiver vi i hele Danmark. Vi har rådgivet i øjenhøjde, siden vi startede i 1987, og vi tror på, at ret skal være ligetil. Vil du vide mere om arbejdsret, så kan du med fordel læse mere om emnet på vores specialhjemmeside www.arbejdsret.dk. Du kan også kontakte os i dag til en gratis første samtale om din retstilling.

 

 

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!