Testationskompetence

Der kan være en grænse for, hvor stor en del af din formue, du kan disponere over i dit testamente

Hvor stor en del kan jeg disponere over ved testamente?

  • Din ægtefælle og dine børn er dine tvangsarvinger. Det betyder, at de skal arve en vis del af arven efter dig, også kaldet tvangsarven.
  •  Tvangsarven udgør efter den nugældende arvelov (vedtaget 1. januar 2008) ¼ af arven. Efterlader du både ægtefælle og børn, arver de 1/2 hver.
  • Når du har ægtefælle og/eller børn, udgør den del du kan disponere over ved testamente (friarven) altså ¾ af din samlede arv.
  • Du kan yderligere begrænse dine livsarvingers, sådan at tvangsarven til hver livsarving maksimalt udgør kr. 1.320.000 mio. (2020-niveau).
  • Har du hverken ægtefælle eller børn, kan du råde over hele din arv ved testamente.