Båndlæggelse af arv

En arvelader kan ved testamente bestemme, at den arv, som tilfalder en arving efter pågældende, helt eller delvist skal båndlægges, når arvelader finder, at dette er bedst for arvingen

Båndlæggelse af arv: Fri båndlagt arv

En båndlagt arv kan efter ansøgning frigives af Statsforvaltningen, hvis:

  • Det er en velfærdssag for arvingen,
  • Arven er af ringe værdi eller at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål.

Båndlagt arv bliver automatisk skilsmissesæreje for arvingen – men således at den båndlagte arv bliver fuldstændigt særeje ved arvingens ægtefælles død (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje).