Forsvars/beneficeret advokat

En forsvarsadvokat kan bistå dig både inden, under og efter en straffesag og igennem hele forløbet sørge for at dine rettigheder ikke bliver krænket

En forsvarsadvokat er en advokat, der bistår dig under en straffesag. Som det er beskrevet ovenfor, kan det være en fordel at kontakte en forsvarsadvokat allerede mens politiets efterforskning står på.

Når sagen skal i retten, vil vi som din forsvarsadvokat sørge for, at de vidner, der vil kunne støtte din sag, også bliver indkaldt, og i retten skal vi tale din sag og sørge for at sagens udfald bliver så gunstigt for dig som muligt. Det samme gælder, hvis en dom skulle falde og straffen skal udmåles. Her skal forsvarsadvokaten sørge for, at udmålingen af straffen ligeledes falder ud til din fordel.

Det er ikke kun inden og under retssagen en forsvarsadvokat kan være anvendelig. Under afsoningen vil en forsvarsadvokat kunne hjælpe i forhold til besøg fra pårørende, undersøge muligheden for at skifte afsoningssted og ansøge om prøveløsladelse.

Betaling:

Det er staten, der i første omgang betaler udgiften til forsvarsadvokaten. Sker der frifindelse, vil det være staten, som endeligt afholder udgifterne, men bliver den tiltalte dømt, vil vedkommende blive afkrævet de omkostninger, som staten har lagt ud.

Retten fastsætter advokatens salær, hvilket sker efter nogle vejledende takster, der især afhænger af tidsforbruget. Der kan nogle gange komme rejseomkostninger oveni.

Beneficeret advokat:

En beneficeret advokat er en advokat, som Justitsministeriet har udpeget til at blive beskikket forsvarer for den tiltalte. Beskikkelsen sker på grundlag af udtalelser fra den lokale byret, fra landsretten og Advokatrådet, og afgørende er, om advokaten har erfaring og har udvist dygtighed og engagement. I Advokatgruppen er der 2 beneficerede forsvarere, der begge har møderet for Højesteret. Vi kan derfor bistå dig overalt i landet og for samtlige domstole.