Huslejenævnet (lejens størrelse)

Huslejenævnet er et tvistighedsnævn, som træffer afgørelse i sager, der indbringes af lejer eller udlejer i private lejemål

Hos Huslejenævnet kan der klages over bl.a.:

  • Lejens størrelse
  • Lejeforhøjelse
  • Vedligeholdelsesforhold
  • Forbrugsregnskaber, varme, vand og el
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Afregning i depositum
  • Varsling af huslejeforhøjelse.

Sagerne er tit komplicerede og det er derfor en god idé at kontakte en advokat, der kan hjælpe dig sikkert videre.