Gode råd og nyttige links

Vil du vide mere og hjælpes på vej?

Først og fremmest er det vigtigt, at du vælger en advokat med speciale i familieret, herunder tvangsfjernelser, men det er lige så vigtigt, at du vælger en advokat du har tillid til. Advokater er ligesom alle andre mennesker meget forskellige, og nogle mennesker er man bare på bedre bølgelængde med end andre. Du kan læse mere i venstremenuen under “Tvangfjernelse” og “Gratis advokathjælp”.

Vi kan varmt anbefale, at børn og unge får en bisidder fra Børns Vilkår, og at forældre får en professionel støtteperson, som kan deltage i møder i kommunen mv. Fordelen ved en børnebisidder og en professionel støtteperson er, at det kan lette og måske forbedre samarbejdet mellem dig og kommunen og evt. opholdssteder. Du kan læse mere i venstremenuen under “Gratis bisidder til børn & unge” samt “Gratis støtteperson til forældre”.

Vi kan tillige varmt anbefale såvel forældre som børn og unge at kontakte en støtteforening, hvor det er muligt at møde og snakke med andre i samme situation. Selvom professionelle som advokater, sagsbehandlere, støttepersoner og bisiddere har stor erfaring med sager om anbringelse af børn og unge udefor hjemmet, så har de færreste selv prøvet at være i din situation. Du kan finde links til de forskellige foreninger i “Nyttige links” til højre.

Hvis kommunen giver dig valget mellem en frivillig anbringelse og en tvangsfjernelse, skal du nøje overveje, hvad du vælger. Hvis du vælger en frivillig anbringelse, så vil genbehandlingsfristen ved en tvangsfjernelse som udgangspunkt blive forlænget. Derudover har kommunen lov til at tilbageholde barnet/den unge i op til 6 mdr., hvis du beder om hjemgivelse ved frivillig anbringelse. Om du skal vælge en frivillig anbringelse eller ej afhænger af din konkrete situation. Du kan læse mere i venstemenuen under “tvangsfjernelse – genbehandlingsfrister” og “Hjemgivelse”.

fbu.dk – ForældreLandsforeningen (FBU) til støtte for forældre med anbragte børn, hvor forældre med anbragte børn kan få hjælp og støtte fra ligesindede.

baglandet.net – Baglandet er et privat mødested, hvor nuværende og tidligere anbragte er velkomne.

boernetinget.dk – Børnetinget er webstedet, hvor plejebørn kan sige deres mening og skrive med andre anbragte børn og unge.

Serviceloven (retsinfo.dk), hvor du kan finde reglerne om tvangsanbringelse, frivillig anbringelse, gratis advokathjælp i tvangsanbringelsessager, ret til støtteperson og anden støtte mv.

Vejledning nr. 3 til serviceloven – vedrørende særlig støtte til børn og unge.

retsinfo.dk – hvor du kan finde anden lovgivning som er relevant ved anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, f.eks. forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Du kan finde andre nyttige links under de relevante emner i venstremenuen.