Hvad kan en advokat hjælpe med?

Ved separation/skilsmisse kan der på grund af den typisk noget anspændte situation meget let opstå misforståelser/problemer parterne imellem. Disse problemer kan hurtigt vokse sig meget store og gøre det hele meget ubehageligt.Det er derfor en rigtig god ide at kontakte en advokat, inden man sætter det hele i gang. Så ved man hvilke muligheder man har og kan få lagt en køreplan, så det hele forhåbentlig kan forløbe rimelig fredeligt.

Hvis man fx starter med at skrive i skilsmisseansøgningen, at man gerne vil have hustrubidrag, vil det meget let bevirke, at enhver vilje til samarbejde fra den anden part er væk. Så havde det været bedre først at få afklaret hos advokaten, om man overhovedet havde en rimelig chance for at få tilkendt hustrubidrag.

Er din personlige indkomst ved en ansøgning i 2017 under kr. 315.000 + kr. 55.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år kan du få fri proces til en retssag om separation/skilsmisse og/eller sag om hvem der skal have forældremyndigheden eller bopælen over fælles børn. Til skifte i skifteretten gælder de samme indtægtsgrænser, men der skal eventuel samlevers personlige indkomst regnes med, og det samlede beløb må ikke være mere end kr. 400.000, igen med tillæg af kr. 55.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Man bruger som hovedregel indkomsterne fra årsopgørelserne, og tallene er derfor ikke helt nye. Ved ansøgninger i perioden fra 1. december 2016 til 30. november 2017 er det årsopgørelsen fra 2015, der er gældende.