Børnebidrag

Samværet bestemmes af Statsforvaltningen, og afgørelsen kan ikke indbringes for retten.

Alle forældre har forsørgelsespligt overfor deres barn.

Har man barnet boende hele tiden eller det meste af tiden, er forsørgelsespligten typisk opfyldt ved, at man er den, der køber mad, tøj og andre fornødenheder til barnet, ligesom man typisk også betaler for fritidsaktiviteter og dagpleje/børnehave/skole og SFO. Har man ikke barnet boende, og bidrager man ikke i tilstrækkelig grad til betalingen af de ting, barnet har behov for i sin hverdag, skal forsørgelsespligten opfyldes ved betaling af børnebidrag.

Det er Statsforvaltningen, der træffer afgørelse herom, og ved afgørelse har det stor betydning, hvor mange dage ad gangen barnet opholder sig hos den af forældrene, der ikke har barnet boende. Hvis man har lavet en aftale om, at barnet bor en uge ad gangen hos hver af forældrene, er det udgangspunktet, at der ikke fastsættes børnebidrag.

Børnebidraget består af et grundbeløb og et tillæg og er i 2014 i alt kr. 1.270 pr. måned, hvis den bidragsforpligtede ikke har en høj indkomst. Har den der skal betale bidrag en høj indkomst, kan der søges om forhøjet børnebidrag. Du kan læse mere om retningslinjerne herfor på Statsforvaltningens hjemmeside.

Ansøgningen om børnebidrag skal sendes til Statsforvaltningen, hvilket kan ske online med NemId eller digital signatur.