Bodeling

Hvordan får vi delt vores formue ?

Hovedprincipperne for delingen

Når I bliver separeret eller skilt skal jeres aktiver fordeles.

Værdien af det, der ikke er særeje, skal gøres op for hver af jer.

Har en af jer flere aktiver end gæld, skal den anden af jer have halvdelen af nettooverskuddet. Har en ægtefælle mere gæld end aktiver, skal den anden ægtefælle ikke overtage halvdelen af denne nettogæld.

Pensionsordninger skal som udgangspunkt ikke deles, men der er mange undtagelser, hvor der skal deles alligevel.

Er der et hus, der skal sælges, skal der tages stilling til, hvem der betaler udgifterne, indtil huset er solgt, om en af jer bliver boende indtil da, og om der skal betales leje til den anden osv.

Bodelingsaftale

I forbindelse med jeres separation/skilsmisse er det vigtigt, at der udarbejdes en skriftlig aftale, hvori der tages stilling til delingen af jeres fællesbo.

I kan i princippet selv lave en sådan aftale, men af flere årsager anbefales I meget kraftigt at kontakte en advokat og få den pågældende til at udfærdige aftalen for jer. Dette først og fremmest for at sikre, at der er taget stilling til samtlige aktiver og passiver for herved at minimere risikoen for, at delingen af jeres fællesbo senere kan begæres genoptaget. Endvidere vil advokaten sikre, at aftalen kan gennemføres, selv om I måske senere hen bliver uenige.

Reglerne på området er mange og nogle også ret indviklede, og advokatens opgave er at sørge for at sikre, at delingen af fællesboet sker efter reglerne, og at du ikke bliver snydt med den aftale, I indgår. Måske er du indforstået med en vis skævdeling af jeres fællesbo, der ikke er i din favør. Advokaten vil da være din garanti for, at du forstår på hvilken måde og i hvilket omfang aftalen ikke er til din fordel.

Kontakt en af vores dygtige advokater inden du skriver under på noget! I Advokatgruppen er der 2 advokater, der er autoriserede bobehandlere, og flere andre advokater, der ligeledes har stor erfaring i at rådgive ved bodelinger.

Offentligt skifte

Hvis I ikke kan blive enige, kan hver af jer gå til Skifteretten og forlange boet behandlet af en bobehandler. Som udgangspunkt skal man stille sikkerhed for omkostningerne (tit omkring kr. 30.000).

Omkostninger og fri proces

Skifteretten kan give fri proces, så man slipper for at stille sikkerhed og betale andel i bobehandlerens honorar. Den personlige indkomst for 2012 skal være under kr. 299.000 + kr. 52.000 for hvert hjemmeboende barn, og det må ikke være åbenbart, at man ikke vil få medhold i sagen. Hvis skifteretten har beskikket en advokat for dig fordi skifteretten synes, at det er nødvendigt er disse omkostninger også dækket af fri proces.

Selv med fuld fri proces skal man stadig betale andel af skifteafgift som højst kan være kr. 10.000 i alt. Hvis man får et større likvidt beløb ved skiftet kan retten forlange at man selv betaler udgifterne ved skiftet helt eller delvist.