Vidste du…

Godt at vide om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær

Rettigheder, muligheder og konsekvenser

Vidste du,

  • at du kan oplyse Familieretshuset, hvilken advokat du ønsker skal føre din forældremyndigheds- eller bopælssag i Familieretten, og så vil advokaten automatisk få besked fra Familieretten, når sagen er modtaget.
  • at der ikke eksisterer noget “standard-samvær”, og at alle samværssager vurderes konkret ud fra, hvad der er bedst for barnet.
  • at børn over 12 år ikke må bestemme selv, hverken hvor de ønsker at bo, eller hvor meget samvær de ønsker, men børnene skal høres.
  • at Familieretshuset kan afvise ansøgninger om samvær, barnets bopæl og forældremyndighed, hvis der ikke er noget nyt i sagen. En afvisning kan prøves af domstolene.