Samvær

Barnet har ret til samvær med den forælder det ikke bor hos.

Aftaler om samvær og samværsresolutioner

Det fremgår såvel af Børnekonventionen som af forældreansvarsloven, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Der tages således udgangspunkt i barnets behov for at kende og blive passet af begge barnets forældre.

Forældre kan selv aftale en samværsordning, og der findes ikke regler eller standarder for forældrenes aftalefrihed. Det er en god ide, at lave en skriftlig aftale om samvær, og på den måde undgå tvivl og diskussioner senere hen. Der findes en aftaleblanket vedrørende samvær på Statsforvaltningens hjemmeside.

Hvis forældre ikke kan blive enige om omfang og placering af samvær, fastsætter Statsforvaltningen omfanget og placeringen af samværet, en såkaldt samværsresolution. Statsforvaltningens afgørelser kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Forældre skal selv aftale transport, altså hvem der henter og bringer barnet i forbindelse med samværet. Statsforvaltningen tager ikke længere stilling til uenighed om transport i forbindelse med samvær.

Statsforvaltningen og Ankestyrelsens Familieretsafdeling arbejder efter Vejledning om samvær, som kan findes på retsinfo.dk

Der eksisterer ikke noget standard-samvær, og omfanget af samvær kan fastsættes fra ½ times varighed til 7 ud af 14 dage (7/7 deleordning). Alle sager vurderes konkret efter, hvad der er til barnets bedste.

Afhængig af børns alder og modenhed, i praksis fra skolealderen, skal børn høres. Børnene får uanset alder ikke lov til selv at bestemme omfanget eller placering af samvær, men Statsforvaltningen lægger vægt på børns holdning.

Hvornår kan samvær ændres?

En samværsresolution eller samværsaftale kan ændres, når der er sket “væsentlige ændringer”.

“Væsentlige ændringer” kan f.eks. være:

  • at barnet er blevet ældre
  • hvis barnet selv ønsker mere eller mindre samvær
  • hvis bopæls- eller samværsforældren er flyttet (større afstand mellem forældrenes bopæle)
  • hvis barnet mistrives
  • hvis samværsresolutionenen/samværsaftalen ikke er blevet overholdt
  • hvis samværsforælderen ikke er i stand til at have samvær (sygdom, misbrug, fængelsesophold, udenlandsophold).

Hvis Statsforvaltningen vurderer, at der ikke er sket væsentlige ændringer, kan anmodning om ændring af samvær afvises.

Møder på statsforvaltningen

Du kan søge om samvær på Statsforvaltningens hjemmeside, hvorefter Statsforvaltningen vil indkalde dig og dit barns anden forælder til et møde på Stasforvaltningen.

Statsforvaltningen vil forsøge at hjælpe jer forældre med at blive enige og indgå aftale om omfanget og placering af samværet. Opnås der ikke enighed, vil Statsforvaltningen træffe afgørelse om samværet (samværsresolution).

En aftale om samvær er lige så bindende, som en afgørelse truffet af Statsforvaltningen (samværsresolution). Der skal være sket væsentlige ændringer for at en aftale om samvær eller samværsresolution kan ændres, det er derfor vigtigt at du ikke indgår en bindende aftale, som du senere fortryder.

Du har ret til at medbringe en advokat til mødet på Statsforvaltningen. En advokat er partsrepræsentant i modsætning til en bisidder (ven/familiemedlem/sagsbehandler mv.) En advokat må derfor gerne komme med bemærkninger under mødet samt rådgive dig. En advokat kan udover at støtte dig under mødet hjælpe dig med at få det væsentlige frem, inden Statsforvaltningen træffer afgørelse, men en advokat kan også hjælpe og rådgive dig, så du kan indgå en fornuftig aftale i overenstemmelse med dine egne ønsker og dit barns behov.