Nyttige links

Sådan kommer du videre

Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, Børns Vilkår mv.

statsforvaltningen.dk – Statsforvaltningens hjemmeside, hvor du kan udfylde formularer vedrørende ansøgning om samvær, opstart af sag vedrørende barnets bopæl og forældremyndighed, ansøge om separation og skilsmisse m.v.

ast.dk – Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelser til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Klager skal dog sendes direkte til Statsforvaltningen, som videresender klager til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

retsinfo.dk – Her kan du finde lovtekster og vejledninger, f.eks. forældreansvarsloven, vejledning om barnets bopæl, vejledning om samvær, vejledning om børnesagkyndige undersøgelser m.v.

domstol.dk – Her kan du læse om, hvordan børnesamtaler foregår i retten.

bornsvilkar.dk – Børns Vilkårs hjemmeside, hvor børn- og unge har mulighed for at få en gratis bisidder (voksen støtteperson) som kan deltage i møder samt kan støtte børn- og unge.

børnimidten.dk/ –  Her kan du finde gode råd til børn og forældre vedrørende forældreansvarssager.

Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser. Her kan du læse, hvordan en børnesagkyndig undersøgelse foregår, og hvilke retningslinjer den børnesagkyndige bør lave undersøgelsen efter.