Bopælsforældre

Ønsker du barnets bopæl ændret?

Bopælsforælder eller samværsforælder?

Når I som forældre går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, skal I finde ud af, hvor barnet skal bo – det medfører to forskellige forældreroller: rollen som bopælsforælder og rollen som samværsforælderen.

Selvom I sandsynligvis ønsker, at barnet skal være lige meget hos hver af jer, er der stadig kun én af jer, som kan være bopælsforælder – det gælder også, selvom I har en deleordning, som måske er fuldstændig lige. Jeres barn eller børn kan nemlig kun have adresse ét sted.

I fortsætter som udgangspunkt med at have fælles forældremyndighed over børnene, selvom I er uenige om, hvem af jer de skal bo hos.

Bopælsforælder

Bopælsforælderen er den af jer, som har adresse sammen med barnet og som kan træffe nogle beslutninger på egen hånd. Bopælsforælderen kan for eksempel flytte jeres barn inden for landets grænser. Dog skal dette ske med seks ugers varsel. Skal barnet flytte uden for landets grænser, hvilket også indebærer Grønland og Færøerne, så skal I være enige om det. Er der kun en af jer, som har den fulde forældremyndighed over barnet, så er det denne forælder, der bestemmer, hvor barnet skal bo – hvad enten det er i Danmark eller i udlandet.

Er I uenige om, hvilken daginstitution jeres barn skal gå i, så er det også bopælsforælderen, der står med det endelige valg. Derudover modtager denne forælder økonomisk støtte til barnet fra staten, og opfylder samværsforælderen ikke sin forsørgerpligt over for barnet, er det også bopælsforælderen, der har krav på børnebidrag fra samværsforælderen.

Samværsforælderen

Samværsforælderen er den, som kan afgøre de mere dagligdagsrelaterede spørgsmål, når barnet er på samvær. Det gælder for eksempel, hvad barnet skal lave i sin fritid, hvornår barnet skal gå i seng, og hvilke kammerater barnet har tid til at se.

Hvem bestemmer, hvor barnet skal bo? Bopælsforælderen eller samværsforælderen?

Hvis I går fra hinanden, bliver skilt eller separeret og har fælles forældremyndighed, så er det dig sammen med barnets mor eller far, der indbyrdes aftaler, hvem af jer barnet skal have adresse og bopæl hos. Finder I selv ud af det sammen, er det helt fint, og så er der ingen grund til at involvere Statsforvaltningen.

Selvom det er jer som forældre, der bestemmer, hvor barnet skal bo, er det selvfølgelig altid en god ide at involvere jeres barn i beslutningen, så barnet føler, at det bliver lyttet til. Kan I – i samråd med jeres barn – ikke blive enige om, hvor det skal have bopælsadresse, kan Statsforvaltningen hjælpe med at lave en aftale. De kan sørge for at få samarbejdet til at fungere på en måde, der tilgodeser jeres barn. Ønsker I hjælp fra Statsforvaltningen, så skal I udfylde og indsende et kontaktskema, hvor I beskriver, hvad I har brug for deres vejledning til.

Når Statsforvaltningen modtager skemaet, vurderer de, hvordan de bedst kan hjælpe jer. I de fleste tilfælde bliver I indkaldt til et møde, hvor I kan få vejledning, rådgivning eller konfliktmægling, så I selv kan finde de bedste løsninger.

Hersker der efter Statsforvaltningens inddragen stadig uenighed, så kan I bede dem om at sende jeres sag i Retten. Det er nemlig kun Retten, der endegyldigt kan bestemme og træffe afgørelse om barnets bopæl. Her kan barnet dog også godt blive hørt, og det er endnu en grund til selv at involvere barnet tidligere i processen, så I sammen forhåbentlig kan finde en løsning i fred og fordragelighed, som alle er tilfredse med.

I helt særlige tilfælde kan Statsforvaltningen beslutte, hvor barnet skal bo, indtil Retten har truffet en afgørelse.

Inden I beslutter jer om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder, er det selvfølgelig nødvendigt at vide, hvordan fordelingen er mellem jer, når det kommer til forældremyndigheden. Dette kan du læse mere om i venstremenuen.