Bopælsforældre

Ønsker du barnets bopæl ændret?

Bopælsforælder eller samværsforælder?

Når I som forældre går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, skal I finde ud af, hvor barnet skal bo – det medfører to forskellige forældreroller: rollen som bopælsforælder og rollen som samværsforælderen. De to roller dækker over et af de første skridt, I skal tage, når I har besluttet jer for at gå fra hinanden. Selvom I sandsynligvis ønsker, at barnet skal være lige meget hos hver af jer, er der stadig kun én af jer, som kan være bopælsforælder – det gælder også, selvom I har en deleordning, som måske er fuldstændig lige. Jeres barn eller børn kan nemlig kun have adresse ét sted. I kan dog godt fortsætte med at have fælles forældremyndighed over børnene, selvom I er uenige om, hvem af jer de skal bo hos.

Bopælsforælder

Bopælsforælderen er den af jer, som har adresse sammen med barnet, og som kan træffe nogle beslutninger på egen hånd. Bopælsforælderen kan for eksempel flytte jeres barn inden for landets grænse. Dog med seks ugers varsel. Skal barnet flytte uden for landets grænser, hvilket også indebærer Grønland og Færøerne, så skal I være enige om det. Er der kun en af jer, som har den fulde forældremyndighed over barnet, så er det denne forælder, der bestemmer, hvor barnet skal bo – hvad enten det er i Danmark eller i udlandet.

Er I uenige om, hvilken daginstitution jeres barn skal gå i, så er det også bopælsforælderen, der står med det endelige valg. Derudover modtager denne forælder økonomisk støtte til barnet fra staten, og opfylder samværsforælderen ikke sin forsørgerpligt over for barnet, er det også bopælsforælderen, der har krav på børnebidrag fra samværsforælderen.

Samværsforælderen

Samværsforælderen er den, som kan afgøre de mere dagligdagsrelaterede spørgsmål, når barnet er på samvær. Det gælder for eksempel, hvad barnet skal lave i sin fritid, hvornår det skal gå i seng, og hvilke kammerater det har tid til at se.

Hvem bestemmer, hvor barnet skal bo? Bopælsforælderen eller samværsforælderen?

Hvis I går fra hinanden, bliver skilt eller separeret og har fælles forældremyndighed, så er det dig sammen med barnets mor eller far, der indbyrdes aftaler, hvem af jer barnet skal have adresse og bopæl hos. Finder I selv ud af det sammen, er det helt fint, og så er der ingen grund til at involvere Statsforvaltningen.

Selvom det er jer som forældre, der bestemmer, hvor barnet skal bo, er det selvfølgelig altid en god ide at involvere jeres barn i beslutningen, så det føler, at det bliver lyttet til. Kan I – i samråd med jeres barn – ikke blive enige om, hvor det skal have bopælsadresse, kan Statsforvaltningen hjælpe med at lave en aftale. De kan sørge for at få samarbejdet til at fungere på en måde, der tilgodeser jeres barn. Ønsker I hjælp fra Statsforvaltningen, så skal I udfylde og indsende et kontaktskema, hvor I beskriver, hvad I har brug for deres hjælp vejledning til.

Når Statsforvaltningen modtager skemaet, vurderer de, hvordan de bedst kan hjælpe jer. I de fleste tilfælde bliver I tilkaldt til et møde, hvor I kan få vejledning, rådgivning eller konfliktmægling, så I selv kan finde de bedste løsninger.

Hersker der efter Statsforvaltningens inddragen stadig uenighed, så kan I bede dem om at sende jeres sag i retten. Det er nemlig kun retten, der endegyldigt kan bestemme og træffe afgørelse om barnets bopæl. Her kan barnet dog også godt blive hørt, og det er endnu en grund til selv at involvere barnet tidligere i processen, så I sammen forhåbentlig kan finde en løsning i fred og fordragelighed, som alle er tilfredse med. I helt særlige tilfælde kan Statsforvaltningen beslutte, hvor barnet skal bo, indtil retten har truffet en afgørelse. Dog ikke hvis kun ét af jer har den fulde forældremyndighed over barnet, for så er det denne forælder, der alene bestemmer over, hvor barnet skal bo.

Hvad indebærer det at have forældremyndighed over barnet?

Inden I beslutter jer om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder, er det selvfølgelig nødvendigt at vide, hvordan fordelingen er mellem jer, når det kommer til forældremyndigheden.

At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man kan træffe beslutninger på barnets vegne om hans eller hendes personlige forhold. Det indebærer at bestemme barnets navn, hvilken religion barnets skal opvokse med, hvordan det skal opdrages og andre lignende forhold i barnets dagligdag.

Som udgangspunkt har forældre fælles forældremyndighed over deres børn. Der gælder dog forskellige regler, alt efter om jeres barn er født før 1. oktober 2007 eller efter denne dato.

Er jeres barn født før den 1. oktober, har I fælles forældremyndighed, hvis I:

  • Var gift, da barnet blev født
  • Indgik ægteskab, efter barnet blev født
  • Var separerede, da barnet blev født, men senere flyttede sammen igen
  • Havde underskrevet fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
  • Har indsendt en aftale om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen eller retten.

Er jeres barn født efter den 1. oktober, har I fælles forældremyndighed, hvis I:

  • Var gift ved barnets fødsel eller blev det senere
  • Var separeret eller skilt, da barnet blev født, og faren anerkendte faderskabet
  • Underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
  • Indsendte en blanket om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen eller retten.
  • Boede sammen inden for de sidste ti måneder, før barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet.

Kontakt os

Står I over for skulle gå fra hinanden, blive skilt eller separeret – og har spørgsmål i den forbindelse – så er I meget velkomne til at kontakte os. Vi sidder klar til at hjælpe jer videre. Bare udfyld skemaet, så ringer en af vores dygtige jurister jer op og rådgiver jer bedst muligt.