Arveafgift og boafgift

Arveafgiften – eller boafgiften, som den jo hedder i dag – skal betales af alle andre end den afdødes ægtefælle og visse organisationer, som kan blive fritaget

Hvis du på et tidspunkt skal udarbejde og udfærdige et testamente, så skal du vide, at den arv, du efterlader dig, kan blive pålagt to forskellige afgifter; boafgift og/eller tillægsafgift. Nogle arvinger slipper dog helt for at skulle betale noget.

Boafgift satser

Når det gælder arv, er der altså tre scenarier: 1) Afgiftsfri, 2) Boafgift og 3) Tillægsboafgift:

Ad 1) Som navnet fortæller, så skal dine arvinger ikke betale afgift overhovedet, så her går den fulde arv ubeskattet og uberørt videre. Den ordning gælder i to situationer. Den træder enten i kraft, når arven tilfalder din efterlevende ægtefælle, eller hvis den går til visse organisationer, som har et almennyttigt formål

Ad 2) Boafgiften ligger på 15 % og gælder for alle andre arvinger end efterlevende ægtefæller og almennyttige organisationer. Det vil altså sige:

 • Børn, stedbørn og deres børn
 • Adoptivbørn og bortadopterede børn
 • Svigerbørn
 • Din samlever, hvis du har boet sammen med vedkommende i mindst de sidste to år før dødsfaldet
 • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end to år, men I sammen ventede, havde eller havde haft fælles barn
 • Dine forældre
 • Fraseparerede eller fraskilte ægtefælle

Ad 3) Tillægsboafgiften ligger på 36,25 % og omfatter en række arvinger, der får et tillæg, de skal af med. Tillægsboafgiften går også til staten og skal betales af alle de arvinger, som ikke er direkte fritaget for afgiftspligten. Dem, der er fritaget for tillægsafgiften er alle de ovennævnte, og tillægsafgiften rammer i stedet:

 • Søskende
 • Nevøer, niecer
 • Din samlevers børn
 • Alle andre, du kan have begunstiget i dit testamente

Hvordan kan boafgiften blive lavere?

Der er ikke mange muligheder for at få reduceret boafgiften, men der er nogle måder, hvor man kan udnytte reglerne og undgå afgiften for i hvert fald noget af den arv, man giver videre og jo egentlig allerede har betalt skat af en gang før. En mulighed er at give børn og børnebørn gaver, mens du er i live. Gaver, der har en samlet værdi, som ligger under 62.900 kr. årligt pr. barn er fritaget for afgifter. Så holder du dig nemlig inden for bundgrænsen og blive ikke berørt.

For et par år siden bidrog boafgiften med 4,5 milliard til statskassen, men denne metode, hvor man giver gaver, er fuldstændig lovlig, og stadigt flere danskere gør brug af den.

En måde at gøre brug af denne undtagelse er, hvis du eksempelvis ejer en båd eller et sommerhus, som du gerne vil have, at dine børn arver. Lad os for eksemplets skyld sige, at båden eller sommerhuset har en værdi på 750.000 kr. Hvis dine børn skulle arve, skulle de altså betale 15 % af det beløb for at kunne overtage huset eller båden på en juridisk gyldig facon. Men hvis du er ude i god tid, kan du overdrage dine ting over en årrække, så dine børn eller dine andre nærmeste slipper for at skulle af med afgift. Du kan nemlig overdrage sommerhuset eller båden som en handel, hvor du i stedet for modtage penge for det, får et tilgodehavende på et gældsbrev. På den måde skylder dine børn dig med tiden 750.000 kr., men det beløb kan med årene blive nedskrevet ved hjælp af gaveafgiften på de 62.900.

Har du spørgsmål til enten bo- eller gaveafgift, så er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.