Hvad koster det?

Pris – dødsbobehandling

 Er der tale om et privat skifte, hvor boets formue består af bankindeståender og/eller værdipapirer på under 1 mio. kr. vil det ofte være muligt at behandle boet for under kr. 20.000 inkl. moms.

Er der tale om et bo med en lidt større formue, og hvor der måske også er en eller flere ejendomme, der skal sælges eller arveudlægges, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak, hvor vi ofte vil være i stand til at give en estimeret pris for bobehandlingen.

Husk at vores salær er boudgift, som således kan trækkes fra, inden der skal betales boafgift!

Lidt om parametrene for salærfastsættelsen

Vores salær fastsættes generelt efter en samlet vurdering af arbejdets omfang, det med arbejdet forbundne ansvar samt det opnåede resultat. Som arving gør dette dig ikke meget klogere i forhold til det spørgsmål, som helt sikkert melder sig som noget af det første: ”hvad koster det”?

Dødsbobehandling er mange ting, og det er ikke altid på forhånd muligt at forudse arbejdet omfang.  Et klassisk og ikke helt ualmindeligt eksempel på dette er, at der undervejs opstår uenighed mellem arvingerne, som skal drøftes og afklares på et eller evt. flere bomøder. Som andre eksempler kan nævnes tvister med øvrige parter, eksempelvis en kreditor vedrørende forældelse/præklusion, nye oplysninger om hidtil ukendte arvinger, der skal eftersøges eller om arveforskud, lån eller gaver ydet af eller til afdøde.

Herudover spiller det selvfølgelig en rolle, hvordan formuen i boet er sammensat, hvor stor formuen er, herunder om boet er skattepligtigt, og hvilken skifteform, der vælges.

Kontakt os

Det koster ikke noget at kontakte os. Kontakt os for at få et prisoverslag og en gratis uforpligtende snak.