Udstykning

Udstykning, hvad er det?

En udstykning af en grund er en adskillelse af to nærmere definerede arealer på grunden. Det udstykkede areal får sit eget matrikelnummer og sin egen adresse. Det tilbageværende areal beholder sit matrikelnummer og sin adresse. I praksis betyder det, at du nu står som ejer af to grunde i stedet for én. Det er også muligt at udstykke to eller flere arealer samtidigt.

Det kan lyde tillokkende at udstykke en del af sin grund for dernæst at sælge den og derved opnå en fortjeneste. Du skal dog være opmærksom på, at der i praksis kan være visse vanskeligligheder forbundet med udstykning. Det afhænger nemlig af hvor du bor, den dertilhørende lokalplan, lovens bestemmelser og andre forhold, om du kan få lov til at udstykke en del af din grund.

Skal du udstykke?

Hvis du går med tanker om at udstykke en del af din grund, kan en advokat være behjælpelig med at klarlægge, hvorvidt dette er en mulighed for dig. Vi er familiære med reglerne for udstykning og kan hjælpe dig med at klarlægge mulighederne for udstykning af din grund. Samtidig kan vi hjælpe med at ansøge om relevante tilladelser hos din kommune. Sammen med en landinspektør, der står for den praktiske udførelse af udstykningen, vil vi bistå dig igennem hele processen, og sikre at du kommer godt i mål med udstykningen af din grund.