Servitutter, deklarationer og andre byrder

En boligadvokat kan hjælpe dig med at gennemgå og forstå servitutterne

Inden du køber en bolig eller et grundstykke skal du sikre dig, at der ikke er tinglyst særligt byrdefulde servitutter eller deklarationer på ejendommen.

Servitutter og deklarationer kan have stor betydning for råderetten over ejendommen og kan i sidste ende betyde, at du ikke kan bruge din ejendom, som du ønsker eller at du måske ikke kan bygge den bolig, du drømmer om.

Hvad er en servitut?

Kort fortalt er en servitut en indskrænkning af råderetten over en fast ejendom. Det er derfor vigtigt at servitutter og deklarationer gennemgås grundigt, inden du handler fast ejendom. Den absolutte hovedregel er, at servitutter skal være tinglyst på ejendommen for at være gyldig og servitutterne vil derfor fremgå af ejendommens blad i tingbogen. Dog gælder der undtagelsesvist for vejrettigheder, at disse blot skal være indtegnet på matrikelkortet for at være gyldige. Der findes mange forskellige former for servitutter, for eksempel:

  • Rådighedsservitutter
  • Tilstandsservitutter
  • Kommune-/lokalplaner, der regulerer bebyggelse i et bestemt område
  • Brugsrettigheder f.eks. livsvarig boligret

Hvordan ser en servitut ud?

Servitutter er tit gamle og derfor ikke nødvendigvis skrevet i et let-læseligt sprog. Det gør imidlertid ikke servitutten mindre vigtig og i virkeligheden er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan en servitut kan være udformet. Her ser du et par eksempler, der kan give anledning til bekymring og/eller morskab:

Til en af bygningsmyndigheden i Aalborg kommune den 12. november 1669 meddelt tilladelse til at indrette pølsebod på ejendommen XX, er der knytte følgende vilkår…

eller

Ejeren af Matr. nr. g er forpligtet til at vedligeholde afdøde Møller Schous og Hustrus gravsted på Holbæk Kirkegaard.

Køber man en fast ejendom, hvorpå der hviler en eller flere servitutter eller deklerationer, bliver man som altovervejende hovedregel forpligtet af servitutterne, uanset om man har læst dem eller ej. Det er derfor særdeles vigtigt, at man gennemgår servitutterne sammen med sin boligadvokat, inden man underskriver eller godkender en handel endeligt.