Ejerskifteforsikring

En fordel for både køber og sælger

Det er ikke lovpligtigt at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med en bolighandel, men både for køber og sælger kan det være en absolut fordel.

Tegning af ejerskifteforsikring er sammen med udarbejdelse af tilstandsrapport og el-installationsrapport en del af kravet for at blive omfattet af Huseftersynsordningen, når man sælger sin bolig. Er man omfattet af Huseftersynsordningen, vil man som sælger som udgangspunkt være ansvarsfri for skjulte fejl og mangler ved boligen.

For at blive omfattet af Huseftersynsordningen skal du som sælger tilbyde køber at betale halvdelen af forsikringspræmien.

En ejerskifteforsikring dækker udgifterne til udbedring af de fejl og mangler på ejendommen, som ikke fremgik af tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten.