Advokatforbehold

Inden du underskriver en købsaftale, skal du sikre dig, at der er et advokatforbehold indskrevet i købsaftalen

Når du køber en bolig, har du en lovbestemt fortrydelsesret på 6 dage fra den dag, hvor købsaftalens underskrives.

Fortrydelsesretten sikrer, at du har mulighed for at træde tilbage fra købsaftalen, hvis du alligevel ikke ønsker at købe boligen.

Det er dog ikke gratis at gøre brug af fortrydelsesretten, da du skal betale 1% af købesummen til sælger som kompensation.

Med et advokatforbehold i købsaftalen har du ligeledes mulighed for at træde tilbage fra handlen. Når du gør brug af advokatforbeholdet, koster det derimod ikke noget at træde tilbage fra handlen.

Et typisk advokatforbehold har følgende ordlyd:

Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i sin helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den _____ kl. XX:XX.

Et advokatforbehold giver på den måde køber eller sælger nogle beføjelser, som de ellers ikke ville have. Det giver en mulighed for at kunne få vurderet et boligkøb eller salg, selvom man har skrevet under på købsaftalen. Forbeholdet er simpelt at få indført i købsaftalen, så længe man er opmærksom på at få det anført klart og tydeligt.

Advokatforbeholdet er således din garanti for en sikker handel – uanset om du er køber eller sælger.