Suspenderet eller fritstillet

I opsigelsesperioden kan din arbejdsgiver vælge at suspendere eller fritstille dig – vi kan rådgive dig om dine muligheder

Når du er opsagt er du i udgangspunktet forpligtet (og berettiget) til at fortsætte dit arbejde som sædvanligt, indtil udløbet af opsigelsesperioden.

Din arbejdsgiver kan dog vælge enten at suspendere eller fritstille dig i opsigelsesperioden. Der er på overfladen mange lighedspunkter mellem de to muligheder, men under overfladen også en række meget væsentlige forskelle.

Suspenderet

Som suspenderet skal du ikke møde ind på arbejde, men du er stadig forpligtet til at stå til rådighed for din arbejdsgiver.

Du er berettiget til fuld løn under suspensionen og er ikke forpligtet til at søge nyt arbejde.

Din arbejdsgiver skal, hvis suspensionen anfægtes, kunne sandsynliggøre et faktisk behov for, at du fortsat skal stå til rådighed. Kan din arbejdsgiver ikke det, da er du at betragte som fritstillet.

Du kan søge nyt arbejde under suspensionen, men dog ikke i en konkurrerende virksomhed. Samtidigt skal du sikre dig, at din nye arbejdsgiver er indforstået med, at du jo skal stå til rådighed for din eksisterende arbejdsgiver.

Fristillet

Som fritstillet skal du ikke møde ind på arbejde og du er ikke forpligtet til at stå til rådighed for din arbejdsgiver.

Du er som fritstillet i udgangspunktet berettiget til en minimalerstatning, svarende til den fulde løn i opsigelsesperioden.

Du er berettiget og i et vist omfang forpligtet til at søge nyt arbejde under fritstillingen. Opnås nyt arbejde kan lønnen fra din nye arbejdsgiver modregnes i minimalerstatningen, men dog først efter udløbet af de første 3 måneder af opsigelsesperioden.

Søger du ikke andet arbejde i opsigelsesperioden, da kan du miste retten til minimalerstatning når de første 3 måneder af opsigelsesperioden er udløbet.