Graviditet

Lønmodtagerens retsstilling ved graviditet afhænger i høj grad af hvad der konkret er aftalt, om ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven, kollektive overenskomster, m.v.

Kontakt os for at høre mere om dine rettigheder og forpligtelser.