Rasmus Lind Hardt

Advokat (L)
Direkte:
76 20 74 92
Mobil:
52 23 82 03
E-mail:
rlh@advokatgruppen.dk

Rasmus Lind Hardt

Advokat (L)
Direkte:
76 20 74 92
Mobil:
52 23 82 03
E-mail:
rlh@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg er forsvarer i erhvervsstraffesager og yder erhvervsbistand, der rækker ud over traditionerne ved at binde forretningsforståelse, personlig gennemslagskraft og teknisk viden sammen med juraen.

Efter 6 år som politimand arbejdede jeg 5 år som anklager med ansvar for tungvognsområdet.

I forsvarer-/rådgiverrollen har jeg ført mange sager for vognmandsbranchen, især om køre-/hviletid og tekniske, køberetlige mangler. Jeg har ligeledes ført en del komplekse færdselssager og beskæftiget mig med dele af erhvervsretten.

Hos Advokatgruppen kombinerer jeg min specialisering med en stærk interesse for erhvervsrettens traditionelle områder – så jeg kan tilbyde mine erhvervsklienter en stærk profil.

Et solidt know-how om mekaniske, elektroniske og bevægelsestekniske forhold er en stor fordel når der er behov for syn og skøn eller jeg yder juridisk bistand i sager om tekniske mangler og straffesager med tekniske aspekter.

Tidligere har jeg undervist jurastuderende i kriminalret ved Syddansk Universitet.

Ud over strafferet, så hjælper jeg primært vores kunder med retssager, køberet, selskabsret, handel med fast ejendom og kontraktudarbejdelse.

Jeg er desuden ansvarlig for, og kontaktperson på vores specialsider om strafferet, som kan findes på strafferet.dk. Det samme gælder for siden tungvognadvokaten.dk.

Jeg har i 2023 opnået møderet for landsretterne.