Michael Bach Jensen

Advokat (H) / partner
Direkte:
76 28 14 21
Mobil:
21 46 83 47
E-mail:
mbj@advokatgruppen.dk

Michael Bach Jensen

Advokat (H) / partner
Direkte:
76 28 14 21
Mobil:
21 46 83 47
E-mail:
mbj@advokatgruppen.dk

KORT OM

Erhvervsretten er mit interesse- og kompetenceområde og er netop derfor mit virkefelt. Jeg arbejder med bl.a. selskabsret, virksomhedsoverdragelser, fusioner (og fissioner), entrepriseret, samt erhvervslivets kontrakter.

Jeg er som rådgiver tæt knyttet til en række virksomheder – store som små – og jeg har fornøjelsen at deltage i en række selskabsbestyrelser.

Mit konkurrencegen tilfredsstilles gennem førelsen af mange civile retssager og voldgiftssager (for både virksomheder, offentlige myndigheder m.fl.). Jeg fører sager ved alle landets domstole (byretterne, Vestre Landsret, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten og Højesteret). Min interesse for og ekspertise i førelsen af rets- og voldgiftssager har medført, at jeg er udpeget som censor på advokateksamen i procedure/retssagsbehandling. Herudover er jeg censor i entrepriseret ved VIA University.

Ikke blot opførelsen af, men også handel med fast ejendom har min interesse. Jeg rådgiver i vid udstrækning om både køb og salg af fast ejendom. Jeg har i samme forbindelse oparbejdet stor erfaring indenfor udstykning og projektsalg.

Da rådgivning af virksomheder spænder over mange juridiske felter, har jeg stor gavn af mit tætte samarbejde med mine kollegaer i Advokatgruppen. Virksomhedsejere har ofte behov for rådgivning også indenfor det privatretlige område. Det kræver særlig indsigt og kompetence, når der skal rådgives om eksempelvis de sider af et generationsskifte, som omhandler arv, særeje m.v.