Martin Høj Lauridsen

Advokat (L) / aut. bobestyrer / medhjælper i tvangsopløsningssager / partner
Mobil:
51 18 66 89
E-mail:
mhl@advokatgruppen.dk

Martin Høj Lauridsen

Advokat (L) / aut. bobestyrer / medhjælper i tvangsopløsningssager / partner
Mobil:
51 18 66 89
E-mail:
mhl@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg har i mere end 15 år beskæftiget mig med både privatretlige og erhvervsretlige problemstillinger. Jeg har især stor erfaring inden for rådgivning om køb og salg af fast ejendom (herunder køb og salg af udlejningsejendomme), lejeret, arv og testamenter, dødsbobehandling, insolvensret og almindelig kontraktsret. Herudover har jeg ført mange civile retssager.

Jeg er udpeget som autoriseret bobestyrer ved Retten Horsens, ligesom jeg siden 2010 har været antaget som Skifterettens medhjælper i tvangsopløsningsager.

I 2009 fik jeg møderet for Landsretten.

Tidligere har jeg været ansat som advokat hos bl.a. Plesner i København, og jeg har i 5 år været afdelingsleder for advokatfirmaet Elvang & Partnere/Vilsøe Boligadvokater. I årene umiddelbart forud for mit skifte til Advokatgruppen, drev jeg selvstændig virksomhed under navnet MHL Advokatfirma fra kontorlokaler på Søndergade i Horsens.

Jeg er medlem af Danske ArveretsAdvokater.