Kristiane Rosenberg

Advokatsekretær
Direkte:
76 28 14 21
E-mail:
kr@advokatgruppen.dk

Kristiane Rosenberg

Advokatsekretær
Direkte:
76 28 14 21
E-mail:
kr@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg blev uddannet advokatsekretær i 1999 og har siden arbejdet med flere forskellige sagstyper.

Hos Advokatgruppen sidder jeg primært med dødsbobehandling.