Johan Johnsen

Advokat (H) / partner
Direkte:
21 19 28 98
E-mail:
jj@advokatgruppen.dk

Johan Johnsen

Advokat (H) / partner
Direkte:
21 19 28 98
E-mail:
jj@advokatgruppen.dk

KORT OM

Som en del af vores Team Fast Ejendom beskæftiger jeg mig dagligt med ejendomshandler for private og erhverv samt med rets- og voldgiftssager vedrørende fast ejendom herunder bl.a. sager vedrørende arealmangler.

Som en del af vores Team Proces beskæftiger jeg mig endvidere med by- og landsretssager inden for et bredt udsnit af de erhvervsjuridiske områder. Jeg har møderet for Højesteret og kan derfor føre sager ved byretter, landsretter, Sø- og Handelsretten og Højesteret.

Endelig er jeg ankermand og ansvarlig partner for vores inkassoafdeling, hvor vi behandler alle typer af inkasso- og insolvensretlige opgaver nationalt og internationalt.

Andet: 

  • Redaktør på specialhjemmesiden Husadvokaten.com, der er én af Danmarks mest besøgte hjemmesider omkring bolighandler, der henvender sig til danske forbrugere
  • Medlem af foreningen Procedureadvokater
  • Nævnsmedlem, Advokatnævnets 2. afdeling