Jesper Bach Jensen

Advokat
Direkte:
76 28 14 24
Mobil:
30 50 03 15
E-mail:
jbj@advokatgruppen.dk

Jesper Bach Jensen

Advokat
Direkte:
76 28 14 24
Mobil:
30 50 03 15
E-mail:
jbj@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg arbejder primært med ansættelses- og arbejdsretlige sager, immaterialret og selskabsret, hvor jeg indgår i Advokatgruppens Team Selskabsret.

Jeg beskæftiger mig således bl.a. med rådgivning af både arbejdsgivere og arbejdstagere, udarbejdelse af ansættelseskontrakter, sager om overdragelse eller krænkelse af immaterielle rettigheder, selskabsstiftelser og -omdannelser, virksomhedsoverdragelser og generel selskabsretlig rådgivning, samt opgaver der udspringer af de behov vores kunder ellers måtte have indenfor mine specialer.

Herudover fører jeg løbende et stort antal retssager indenfor både ovenstående og andre juridiske områder, hvilket gennem min tid hos Advokatgruppen har givet mig en stor erfaring med netop førelse af retssager.

Endelig indgår jeg i teamet af jurister, der behandler Advokatgruppens internationale sager, hvor jeg bl.a. har bistået med flere omstruktureringer af udenlandske selskabers danske filialer og datterselskaber, herunder også de ansættelsesretlige aspekter, og rådgivet udenlandske virksomheder på en lang række andre områder.