Claus Winther Jensen

Advokat (L) / partner / Gældssaneringsmedhjælper og udpeget til Gældsstyrelsens Advokatpanel i konkurssager
Direkte:
76 28 14 34
Mobil:
20 47 01 11
E-mail:
cwj@advokatgruppen.dk

Claus Winther Jensen

Advokat (L) / partner / Gældssaneringsmedhjælper og udpeget til Gældsstyrelsens Advokatpanel i konkurssager
Direkte:
76 28 14 34
Mobil:
20 47 01 11
E-mail:
cwj@advokatgruppen.dk

KORT OM

Indenfor entrepriseret og udbudsret rådgiver jeg i sager om AB 92, ABT 93, AB18, ABT18, AB Forbruger, herunder mangler ved fast ejendom, rådgiver om licitation og udbud – særligt i forbindelse med tilbudsloven. Jeg rådgiver og fører endvidere retssager og voldgiftssager for både hovedentreprenører, underentreprenører og bygherre.

Insolvensretligt behandler jeg konkursboer, helt fra eventuelle forudgående drøftelser med fallenten, møder i skifteretten, førelse af omstødelsessager, faciliterer salg af aktiver, sørger for inkassation af udestående fordringer, kontrakt- og forligsforhandlinger, kreditormøder og i sidste ende fordringsprøvelse, udlodning og lukning af boer. Desuden rådgiver jeg om indenretlig og udenretlig rekonstruktionsbehandling, og samarbejder med pengeinstitutter, revisorer og andre betroede rådgivere.

Jeg er af Skifteretten i Horsens, udpeget som fast medhjælper i gældssaneringssager.

Jeg har undervist på VIA University College i entrepriseret for danske og internationale bygningskonstruktører under uddannelse, herunder i AB-reglerne og udbudsreglerne.

Tidligere bestyrelsesformand i Foreningen for Retshjælpen i Horsens retskreds.
Tidligere bestyrelsesmedlem i KarateCenter Horsens.

Holder oplæg om bl.a. entrepriseretlige og insolvensretlige emner.

Er aktiv i en række erhvervsnetværk.

Medlem af Danske Insolvensadvokater.

Specialer: entrepriseret, udbudsret, Insolvensret, herunder konkursbobehandling, rekonstruktion og retssagsbehandling.