Christian Djurhuus

Advokatfuldmægtig
Direkte:
76 20 74 90
Mobil:
29 60 22 40
E-mail:
chd@advokatgruppen.dk

Christian Djurhuus

Advokatfuldmægtig
Direkte:
76 20 74 90
Mobil:
29 60 22 40
E-mail:
chd@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg er uddannet jurist fra Aarhus Universitet, hvor jeg afsluttede mit studie med specialet ”Entrepriseret: Entreprenørens rettigheder og pligter ved forsinkelse

Jeg er en del af vores ”Team Proces”, hvor jeg beskæftiger mig med retssager. Herunder udarbejdelse af processkrifter, daglig kontakt til klienter, deltagelse i retsmøder mv.

Som jurist har jeg valgt at specialisere mig indenfor strafferetten og formueretten, hvor jeg hos Advokatgruppen særligt beskæftiger mig med:

Strafferetten:

  • Strafferetsplejen
  • Personfarlig kriminalitet
  • Økonomisk kriminalitet

Formueretten:

  • Insolvensret
  • Fast ejendom
  • Obligations- og tingsret
  • Entrepriseret
  • Køberet
  • Aftaleret

Til dagligt holder jeg til i Advokatgruppens Fredericia afdeling, ligesom jeg er født, opvokset og bor i Fredericia. Retorisk og kommunikativt er jeg stærk, idet jeg i en lang årrække har været meget politisk aktiv og deltaget i større debatter og nationale debatkonkurrencer, ligesom jeg har undervist i retorik – hvilket jeg i dag drager fordel af i mit professionelle virke.
Sprogligt behersker jeg tysk og engelsk. I engelsk er jeg flydende og bedømt af International Communication ApS som værende C1-niveau efter CEF- skalaen (C1: ”Effective Operational Proficiency”), hvor jeg har erfaring med juridisk sagsbehandling på tværs af landegrænser, eksempelvis Interpol.