Cecilie Hjorth

Advokatfuldmægtig
Direkte:
87 32 81 85
Mobil:
29 60 11 21
E-mail:
[email protected]

Cecilie Hjorth

Advokatfuldmægtig
Direkte:
87 32 81 85
Mobil:
29 60 11 21
E-mail:
[email protected]

KORT OM Cecilie

Jeg er uddannet jurist fra Aarhus Universitet, hvor jeg afsluttede studiet med specialet “Partnerselskabet og dets anvendelse i advokatbranchen“.

Som en del af vores Team Proces beskæftiger jeg mig primært med retssager inden for erhvervsjuraen, hvor jeg bistår vores procesadvokater med retssagernes forberedelse herunder udarbejdelse af processkrifter, kontakt til kunder samt deltagelse i retsmøder og hovedforhandlinger.

Herudover beskæftiger jeg mig med inkassosager for en række af vores største kunder – lige fra inkassoskrivelsen til sagens behandling ved foged- eller civilretten, hvis sagen når så langt.

Endelig har jeg en særlig interesse for sager vedrørende konfiskation i forbindelse med straffe- og færdselsovertrædelser.