Cecilie Hjorth

Advokatfuldmægtig
Direkte:
87 32 81 85
Mobil:
29 60 11 21
E-mail:
[email protected]

Cecilie Hjorth

Advokatfuldmægtig
Direkte:
87 32 81 85
Mobil:
29 60 11 21
E-mail:
[email protected]

KORT OM Cecilie

Som en del af vores Team Proces beskæftiger jeg mig hovedsageligt med retssager indenfor det erhvervsretlige område, hvor jeg udarbejder processkrifter, deltager i telefoniske retsmøder og møder i retten, når sagen skal hovedforhandles.

Derudover beskæftiger jeg mig med sager indenfor insolvensretten herunder tvangsopløsnings- og konkurssager, hvor jeg bl.a. bistår kurator med realisering af aktiver og førelse af sager om konkurskarantæne.

Endelig beskæftiger jeg mig med inkasso- og fogedsager, hvor jeg møder i fogedretten f.eks. i forbindelse med umiddelbare fogedforretninger.

Jeg er medlem af:

  • Foreningen for Yngre Jurister (Aarhus)
  • Foreningen af Procedureadvokater
  • Det Danske Selskab for Byggeret
  • Multilaw Young Lawyers Group