Børge Jørgensen

Jurist
Direkte:
76 28 14 28
Mobil:
40 89 53 47
E-mail:
brj@advokatgruppen.dk

Børge Jørgensen

Jurist
Direkte:
76 28 14 28
Mobil:
40 89 53 47
E-mail:
brj@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg har arbejdet som advokat i ca. 35 år, heraf de 30 som selvstændig. Min hovedvægt har ligget på rådgivning indenfor handel med fast ejendom, ekspropriationer, bestyrelsesarbejde, foreningsjura, samt rekonstruktioner af virksomheder.

Igennem min karriere har jeg således bistået mine kunder med næsten enhver tænkelig udfordring/opgave, de måtte komme ud for.

Jeg bestrider fortsat nogle bestyrelsesposter og har igennem de seneste år fået en stor viden omkring socialøkonomisk virksomhed.

Endelig har jeg en særlig know-how indenfor sportsforeninger og det kommunale/politiske system, idet jeg i sin tid var med til at etablere Sportssammenslutningen Team Horsens og i øvrigt har siddet i adskillige kommunale tænketanke/udvalg.