Anders Munk Zacho

Advokat (H) / associeret partner
Direkte:
76 28 14 74
Mobil:
31 47 47 00
E-mail:
amz@advokatgruppen.dk

Anders Munk Zacho

Advokat (H) / associeret partner
Direkte:
76 28 14 74
Mobil:
31 47 47 00
E-mail:
amz@advokatgruppen.dk

KORT OM

Jeg har gennem hele min karriere ført et stort antal retssager indenfor det erhvervsretlige område.  Jeg har derfor stor erfaring med at møde for de almindelige domstole (byretten og landsretten), voldgiftsretten og har desuden møderet for Højesteret.

Derudover er jeg ansvarlig partner for hele vores erstatningsretsafdeling.  Afdelingen arbejder primært med erstatnings- og forsikringsret, herunder særligt personskadeerstatning, mens jeg er kontaktperson på vores specialside om erstatningsret, som kan findes på erstatning.dk. Jeg er herudover også ansvarlig partner for vores procesafdelingen, hvor jeg bl.a. rådgiver i forbindelse med rets- og voldgiftssager.

Endvidere er jeg beskikket medlem af Erstatningsnævnet og censor ved advokateksamen i procedure/retssagsbehandling, og har desuden omfattende undervisningserfaring indenfor det personskaderetlige område og underviser aktuelt for DJØF.