Specialhjemmesider

Vi er et full-service advokatfirma, hvilket betyder at vores advokater er specialiseret indenfor en bred vifte af retsområder.

Hvis du vil læse mere om de respektive retsområder, som vi tilbyder rådgivning indenfor, kan du læse mere her:

 Arbejdsret.dk

På arbejdsret.dk behandler vi emner, indenfor arbejdsretten. Her kan du møde vores specialister Anders Birch Poulsen, Nicolai Brommann Carøe, og Eva Kaya.

Her kan du læse mere om:

 • Advarsel
 • Ansættelseskontrakten
 • Barsel
 • Bortvisning
 • Den nye ferielov
 • Fratrædelsesaftale
 • Fritstilling
 • Jeg er blevet fritstillet
 • Konkurrenceklausuler
 • Kundeklausuler
 • Løn under sygdom
 • Opsigelse
 • Overenskomst

 

 Erstatning.dk

På vores specialside erstatning.dk kan du læse om erstatningsret, og hvordan vores specialiserede advokater kan rådgive dig.

På siden kan du bl.a. læse om erstatningsretslige emner såsom:

 • De typiske erstatningskrav
 • Erstatning & forsikring
 • Erstatning for prolaps i ryggen eller i nakken
 • Erstatning for PTSD
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Fritidsskader
 • Patientskader
 • Piskesmæld
 • Retssag i afvist personskadesag
 • Svie og smerte
 • Trafikulykke erstatning
 • Varigt mén
 • Arbejdsskader
 • Erhvervssygdom
 • Sociale sager
 • Erstatning til voldsofre

 

 Esportsadvokaten.dk

På vores specialside esportsadvokaten.dk kan du møde vores specialister inden for esport. Ansvarlig for denne side er Dan Dahl Rahimian, som er advokat med speciale i esport.

 

Entrepriseret.dk

Hos entrepriseret.dk får du kyndig råd og vejledning til alle entrepriseretligsager og alle emner herunder. Ansvarlig for siden er advokat og administrerende partner Nicolai Brommann Carøe.  Hos entrepriseret.dk  kan du få juridisk rådgivning til både din hovedentreprise, totalentreprise, fagentreprise og underentreprise. Herudover kan erfarne advokatteam hos entrepriseret.dk hjælpe di med:

 • Syn og skøn
 • Byggeri og anlæg
 • Syn og skøn
 • Retssager og voldgift
 • Entreprisekontrakter
 • Totalentreprisekontrakter
 • Rådgiverkontrakter

 

Doedsbo.dk

Hos Doedsbo.dk får du specialiseret rådgivning indenfor skifteformer, dødsbobehandling og alle emner herunder. Vores erfarne dødsboadvokat Jørgen Merrild Bie er ansvarlig for siden sammen med vores team af kompetente advokater, der står klar til at hjælpe dig.

På Doedsbo.dk kan du læse om følgende emner:

 • Tidsforløbet ved et dødsbo
 • Skifteformer – og vejledning til, hvilken du skal vælge
 • Privat skifte
 • Forenklet privat skifte
 • Boudlæg
 • Uskiftet bo
 • Ægtefælleudlæg
 • Bobestyrer
 • Skifteværge
 • Skifteretten
 • Specialiseret rådgivning særligt til arvinger
 • Arvinger i udlandet
 • Værdier i udlandet

 

 Husadvokaten.com

På vores specialside husadvokaten.com, kan du læse om de ting, som du skal være opmærksom på, når du skal købe eller sælge dit hus. Vores specialister Johan Johnsen, Lars Brandt, og Per Q. Ovesen.

På husadvokaten.com kan du læse om følgende emner:

 • Advokatforbehold
 • Boligtyper
 • Ejerskifteforsikring
 • En ejendoms dokumenter
 • Energimærke og energimærkning – alt, du skal du vide
 • Lånetyper
 • Skøde
 • Tilstandsrapport

 

 Selskabsret.dk

Selskabsret.dk berører emner inden for selskabsretten. Her kan du møde vores specialister indenfor selskabsret, som er Søren Merrild Bie, Dan Dahl Rahimian, Eva Kaya og Nicolai Brommann Carøe.

På selskabsret.dk kan du læse mere om:

 •  Bestyrelsen
 • Fusioner
 • Generelt om selskabsret
 • Køb/sælg virksomhed
 • Lav ejeraftale
 • Ofte brugte udtryk
 • Omdanne virksomhed
 • Spaltning af selskab
 • Stift selskab

 

Skilsmisse.dk

skilsmisse.dk er vores hjemmeside til dig, der står overfor en skilsmisse og mangler rådgivning og svar på en lang række spørgsmål vedrørende din skilsmisse. Hos skilsmisse.dk får du erfaren, juridisk rådgivning af vores specialiserede advokater og sagsbehandlere. Hos skilsmisse.dk kan vi hjælpe dig med:

 • Separation og skilsmisse
 • Bodeling
 • Særeje
 • Forældremyndighed
 • Ugifte samlevende
 • Fri proces og rets hjælp

 

 Strafferet.dk

Vores specialside strafferet.dk er relevant for dig, der søger specialister indenfor strafferet, som er Rasmus Lind Hardt, Michael Sønderskov, Christian Djurhuus, og Jørgen Merrild Bie.

Her kan du blandt andet læse om følge strafferetsområder:

 • Bistandsadvokat
 • Erhvervsstrafferet
 • Færdselsstrafferet
 • Generelt om strafferet

 

 Testamente.dk

På vores hjemmeside testamente.dk kan du læse om testamenter og fremtidsfuldmagter. Vores specialiserede advokater er Katrine B. Mogensen, Helle Brandt, Jørgen Merrild Bie, Martin Høj Lauridsen, Cecilie Hjorth og Anna Wendelboe Hansen.

På testamente.dk kan du læse om:

 • Ægtefællens fortrinsret og udløsningsret
 • Båndlæggelse af arv
 • Boafgift
 • Bør jeg oprette et testamente?
 • Dødsfald
 • Fordeling af arv
 • Hvem arver ifølge arveloven
 • Særeje
 • Særligt for ugifte samlevende
 • Testamentetyper
 • Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente
 • Uskiftet bo

 Tungvognsadvokaten.dk

Vores specialside tungvognadvokaten.dk omhandler færds- og erhvervsstraffesager. Vores specialiserede advokater har stor erfaring med vejtransportbranchen.

På tungvognsadvokaten.dk kan du bl.a. læse om:

 • Advokater
 • Advokatomkostninger
 • Artikler og nyheder
 • Færdsels- og erhvervsstraffesager

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!